Aktuelt

Rekordår for norsk litteratur i utlandet

Det skriver NORLA på sine nettsider: https://norla.no/nb/nyheter/nyheter-fra-norla/solid-rekordar-for-norsk-litteratur-i-utlandet  – Aldri før i vår 40-årige historie har så mange titler blitt bevilget oversettelsesstøtte fra NORLA, sier Margit Walsø, direktør…

uten_navn

Det skriver NORLA på sine nettsider: https://norla.no/nb/nyheter/nyheter-fra-norla/solid-rekordar-for-norsk-litteratur-i-utlandet 

– Aldri før i vår 40-årige historie har så mange titler blitt bevilget oversettelsesstøtte fra NORLA, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

Eventyrlig vekst

I 2004 ga NORLA støtte til litt over 100 oversettelser. I 2017 var antallet 538 titler og i 2018 vokste antall bevilgninger med 19 prosent til 639 titler. De 639 bevilgningene gikk til 479 skjønnlitterære titler (en økning på 17% fra 2017) og 160 sakprosa-titler (opp 24% fra året før). 

Tall fra de norske litteraturagentene viser at totalt antall rettigheter solgt til utlandet i 2018 er på nærmere 1000 titler.

Hele 80 tyskspråklige utgivelser av norske titler har fått støtte i 2018. Nest etter tysk er de andre største språkene for norsk litteratur når oversettelser telles opp engelsk, dansk, nederlandsk, polsk, fransk, svensk, spansk, bulgarsk, kinesisk, tyrkisk og russisk.

De totalt 639 bevilgningene gikk til hele 407 ulike titler, og 270 forfatterskap er representert. Dette understreker den store bredden i litteraturen som reiser ut.
De tre mest oversatte forfatterne – etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte – og uavhengig av sjanger er:
Karl Ove Knausgård (29 oversettelser, skjønnlitteratur og sakprosa)
Maja Lunde (17 oversettelser, skjønnlitteratur for både voksne og barn)
Jørn Lier Horst (15 oversettelser, skjønnlitteratur for både voksne og barn)