Rekordmange søkte om kunstnerstipend for 2021 – her er tildelingene

I dag blir 1198 kunstnere tildelt Statens kunstnerstipend. Årets tildelinger utgjør i tillegg til de ordinære arbeids- og diversestipendene, 309 ekstra stipender, som del av Kulturdepartementets krisepakker til kultursektoren.

– Vi er veldig glade for å kunne tildele flere kunstnerstipender i 2021 enn i et normalt i år. Dette har vært et svært vanskelig år for mange kunstnere, og vi ser at kunstnerstipendene er et av de mest treffsikre økonomiske virkemidlene vi har i kunstnerpolitikken. Stipendene bidrar til at flere kan fortsette sitt kunstneriske virke og skape kunst- og kulturopplevelser som kommer publikum til gode når pandemien slipper taket, sier leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Trude Gomnæs Ugelstad.

Det kom inn 11 262 søknader fra nesten 5 000 søkere til årets tildelingsrunde, med søknadsfrist i oktober 2020. Det er mer enn 2 000 flere søknader enn året før, da det også ble satt ny søknadsrekord. Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer.

Hvem som har fått stipend i ulike kunstnergrupper, finner du her på Kulturrådets nettside:

https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/pressemelding-sks-tildelinger-2021