Replikk: Håndteringen av æresretten

På vei inn i en kollektiv krisetid har DnFs æresrett-utvalg konkludert. Jeg skal ikke kommentere konklusjonen, men heller prosessen i «saken». Etter mitt syn burde…

aeresrett_forside

På vei inn i en kollektiv krisetid har DnFs æresrett-utvalg konkludert. Jeg skal ikke kommentere konklusjonen, men heller prosessen i «saken». Etter mitt syn burde beklagelsen vært lagt fram for medlemmene i 2018, til diskusjon, og ikke bare blitt håndtert som en styresak. Til det er den historiske erfaringen i dette stoffet for viktig. En bredere behandling i DnF ville ha gitt oss anledningen til å betrakte prosessen i 1945 som noe mer enn «en sak», som en er for eller imot. En åpen diskusjon ville kunne ha utfordret flere av oss til å tenke igjennom håndteringen av en historisk krise sett fra innsiden, i det lyset.