Resolusjon om høyere royalty på billigbøker

Resolusjon fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU, samlet til årsmøte 12. april 2008 Under de innledende forhandlingene med Den norske Forleggerforening i 2006, la NBU…

Resolusjon om høyere royalty på billigbøker

Resolusjon fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU, samlet til årsmøte 12. april 2008
Under de innledende forhandlingene med Den norske Forleggerforening i 2006, la NBU frem forslag til ny billigbokavtale, der vi krever en betydelig høyere royaltysats for disse bøkene.

Resolusjon fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU, samlet til årsmøte 12. april 2008

Høyere royalty på billigbøker

Royaltyprosenten på billigbøker er på 5 % for de første 5000 eksemplarene av boken. Dette honoraret er altfor lavt på et bokmarked der hardcoverutgaven av bøkene har en fastprisperiode på maks 9 måneder. Flere titler enn tidligere gis ut som billigutgaver, dette er god butikk for forlagene, dårlig inntjening for forfatterne.

Under de innledende forhandlingene med Den norske Forleggerforening i 2006, la NBU frem forslag til ny billigbokavtale, der vi krever en betydelig høyere royaltysats for disse bøkene.

Vi gir Den norske Forfatterforening full støtte til kravet om betydelig høyere royaltysats for billigbøker, og vil opprettholde vårt krav til Den norske Forleggerforening når våre forhandlinger gjenopptas.