Rettsstrid om rettighetene til lydbøker

Har eierforlagene rett til å binde sine forfattere til sine egne lydbok-strømmetjenester? Og når har en forfatter rett til å si opp lydbokkontrakten? Det er blant spørsmålene som behandles i Oslo tingrett, der Jørn Lier Horst er saksøkt av Lydbokforlaget og Gyldendal.

Saksøkere er Lydbokforlaget og Gyldendal, som har saksøkt forfatter Jørn Lier Horst og Sandnes Media (som har levert illustrasjonene til Horsts barnebøker).

Bakgrunnen er at Jørn Lier Horst har sagt opp rettighetene til og spilt inn nye utgaver av flere lydbøker som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de fortsatt har rettighetene til.

Jørn Lier Horst har sagt opp lydbokavtalene for disse titlene på grunn av manglende salg (salget per lydbok har vært under 300, slik det er regulert i normalkontrakten).

Lydbokforlaget og Gyldendal mener at salg i strømmetjenesten Fabel har tilfredsstilt forlagets aktivitetsplikt, mens de saksøkte mener at lydbokkontrakten ikke regulerer strømmemarkedet i det hele tatt.

DnF, Forfatterforbundet og Forleggerforeningen sitter fortsatt i forhandlinger om betingelsene for strømming av lydbøker. Det foreligger derfor ingen normalkontrakt om strømming.

Tvisten knytter seg til dette punktet i normalavtalen:

«Avtalen kan etter at det er gått minst fem år fra den ble undertegnet sies opp av hver av partene med et halvt års varsel med mindre det er solgt minst 300 eksemplarer det siste året.»

Betyr «eksemplarer» salg av fysiske CD-plater og nedlastbare lydfiler, slik avtalen regulerer? Lydbokforlaget og Gyldendal mener at bestemmelsen ikke kan tolkes etter sin konkrete ordlyd, og at den derfor ikke gir adgang til oppsigelse. De henviser til at «aktiviteten» nå har flyttet seg over i strømmemarkedet.

Jørn Lier Horst er uenig og mener at lydbokkontrakten må tolkes i samsvar med sin klare ordlyd. Dette markedet, anfører Jørn Lier Horst, er ikke regulert av kontrakten han underskrev.

Videre mener saksøkerne at rettighetene til lydbokutgivelse uansett vil gå tilbake til Gyldendal ved oppsigelse av lydbokkontraktene med Lydbokforlaget. Jørn Lier Horst mener at rettigheten går tilbake til forfatteren, ikke forlaget.

Saksøkerne krever erstatning som følge av at Lier Horst har inngått nye avtaler om lydbokrettighetene med Strawberry Publishing, der han er medeier.

Lier Horst krever på sin side kompensasjon for tapte inntekter for at mange av hans titler ikke har vært tilgjengelige i Storytel, bare i Fabel (som eies bl.a. av Gyldendal).

Partsforklaringene ble holdt av Gyldendals Einar Ibenholt, Lydbokforlagets Ann-Kristin Vasseljen og den saksøkte, forfatter Jørn Lier Horst.

Blant vitnene var DnFs generalsekretær Mette Møller, Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jensen, Strawberry-sjef Alexander Henriksen og Forleggerforeningens styreleder Edmund Austigard.

Saksøkers advokat er John S. Gulbrandsen. Prosessfullmektig for Jørn Lier Horst er Jon Wessel-Aas.

Dom er ventet mot slutten av neste uke.