«Risikerer to kontrakter»

—Den norske Forfatterforening og Norske barne- og ungdomsforfattere fortsetter dialogen med Forleggerforeningen der den slapp, og tar fatt igjen på arbeidet med å definere realisasjon i normalkontrakten, og det er bra.

Faksimile fra Klassekampen 17. juni
Faksimile fra Klassekampen 17. juni

Forfatterne som har blitt rammet av realisasjon på uklart grunnlag fortjener å få en avklaring før en ny normalkontrakt er på plass. Å avklare realisasjon er også avgjørende for hvilket nivå vi står på når vi går inn i forhandlingene. For oss er forfatterøkonomien det aller viktigste, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.