Rødgrønne lover rausere stipendordninger

De rødgrønne lover rausere stipendordninger for forfattere hvis de vinner valget. Det melder Klassekampen.

– Arbeiderpartiet vil satse på litteraturpolitikk om de kommer i regjering. Vi skal vurdere å øke beløpet til stipender, sier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet til KK.

Åslaug Sem-Jacobsen viser til at Senterpartiet jevnlig har foreslått flere kunstnerstipender i sine alternative budsjetter.

– Med et regjeringsskifte vil det bli en rausere stipendordning, noe som vil kunne gjøre opp for denne konflikten, sier Jacobsen ifølge Klassekampen.

Freddy André Øvstegård i SV sier at også hans parti jobber for flere kunstnerstipender.

– I partiprogrammet vårt foreslår vi å opprette 500 nye stipender over en fireårsperiode, sier Øvstegård til KK.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik bekrefter at hun og de andre kunstnerorganisasjonene arbeider for at bibliotekvederlaget ikke bare verdireguleres, men får reell vekst.

– Forfatterforeningen har alltid vektlagt behovet for flere stipend og flere stipendhjemler. Det vil vi fortsette å gjøre, sier Kriznik til Klassekampen.