Ros og støtte til Foreningen !les

I en merknad viser en enstemmig Utdannings- og forskningskomité på Stortinget til det viktig arbeidet som gjøres.   Utdannings- og forskningskomiteen har nå lagt fram…

les

I en merknad viser en enstemmig Utdannings- og forskningskomité på Stortinget til det viktig arbeidet som gjøres.
 
Utdannings- og forskningskomiteen har nå lagt fram sin innstilling til statsbudsjettet for 2018. I innstillingen skriver komiteen:
 
«Komiteen viser til det viktige arbeidet som gjøres av Foreningen !les for å nå målene om økt lesekompetanse hos barn og unge. Lesing har både en verdi i seg selv og som et grunnleggende redskap for å tilegne seg kunnskap i andre fag.»
 
– Vi er glade for at en enstemmig komité anerkjenner arbeidet vi gjør. Det er viktig for oss, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les. – Vi når over 260 000 elever og 5000 lærere og bibliotekarer i norsk skole. Utvikling av leseferdigheter og engasjement for lesing er et kontinuerlig arbeid. Derfor er det viktig med forutsigbare rammebetingelser for Foreningen !les, legger hun til.
 
Utdannings- og forskningskomiteen skriver videre i sin innstilling:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ber om at Foreningen !les får forutsigbare rammer til å planlegge arbeidet over tid, og oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at lesesatsingen kan utvides til å gjelde hele skoleløpet.»
 
Venstre skriver i sine generelle merknader:

«Dette medlem mener det er viktig å inspirere barn og unge til å lese både skjønnlitteratur og sakprosa, og at sakprosa er særlig viktig for å styrke evnen til kritisk tenkning. Dette medlem viser til Foreningen !les sitt arbeid for å fremme interessen og opprettholde fokuset på sakprosa for ungdom og viser til Venstres alternative statsbudsjett, hvor det foreslås 1 mill. kroner til sakprosamagasinet Faktafyk som når 125 000 elever i ungdomskolen.»