Forlaget du er på, kan være avgjørende for royalty-utbetalingen

Mens storforlag som Gyldendal, Aschehoug og Kagge mener de kan redusere royalty ved kampanjer og salg, avviser andre forlag – som Cappelen Damm, Bonnier, Vigmostad og Bjørke, Samlaget og Press – praksisen kategorisk. DnF-leder Heidi Marie Kriznik mener det er urovekkende at Forleggerforeningen legger til rette for en praksis der forlagenes andel av bokkrona skal vokse mens forfatterandelen skal synke.

Bransjenettstedet bok365.no har spurt et knippe forlag hvordan de stiller seg:

Slik svarer forlagssjefene i de andre forlagene:

CAPPELEN DAMM, forlagsdirektør Tine Kjær: – Vi har alltid operert med full royalty, og gjør det også nå.

BONNIER, adm. dir. Alexander Henriksen: – Vi har aldri tenkt tanken på å redusere royaltysatsen til våre forfattere. Den situasjonen bransjen har havnet i er svært uheldig. Bokbransjen er ikke i behov av en polarisering mellom forlag og forfattere. Forlagene skal være forfatterens beste venn og støtte. Uansett «anbefalinger og klargjøringer» vil vi aldri redusere royaltysatsene.

VIGMOSTAD OG BJØRKE, forlagssjef Elizabeth Sellevold: – Vi avkorter ikke forfatterroyaltyen, og har ingen planer om å endre på dette.

SAMLAGET, adm. dir. Edmund Austigard (som også er styreleder i Forleggerforeningen): – Praksisen i Samlaget er enkel, ved kampanjesal legg vi til grunn at utsalsprisen er det doble av prisen vår til bokhandel. Den estimerte utsalsprisen blir dermed royaltygrunnlaget. Royaltyprosenten rører vi ikkje, heller ikkje ved Mammut.

PRESS, forlagssjef Håkon Harket: – Vi har lagt utsalgsprisen til grunn. Der vi ikke kjenner den har vi doblet pris fra forlag til salgsledd og lagt summen til grunn. Vi avkorter ikke selve royaltysatsen ved alminnelig kampanjesalg.

Så hvorfor følger Gyldendal, Aschehoug og Kagge en helt annen praksis med Forleggerforeningens fulle støtte?

DnF-leder Heidi Marie Kriznik sier det er ekstra urovekkende at Forleggerforeningen i sitt notat legger til rette for å gjøre det bare noen forlag gjør i dag: Redusere royaltyprosent til forfatter, og avtale seg vekk fra avtalt royalty.

– Hvilket forlag du er på, kan være avgjørende for royaltyutbetalingen, sier hun. – Vi har visst lenge at ikke alle forlag kutter i forfatterens royalty, derfor er det ekstra alvorlig at Forleggerforeningen legger ut en veileder der det åpnes for å ta ned andelen til forfattere. Forfatterforeningens sekretariat har gått gjennom en rekke avregninger, og det stemmer med vår oppfatning at dette ikke er en såkalt bransjepraksis, altså at det er flere forlag som ikke avkorter royalty. Det er veldig bra, sier hun.

Hun spør seg hvorfor Forleggerforeningen i sin veileder til forlag skal legge til rette for noe som er praksis på noen forlag, men ikke alle?

– I punktet i Forleggerforeningens notat om Stor kampanjeaktivitet til lav pris åpnes det opp for å avtale seg vekk fra avtaleverket, og avtale en lavere forfatterbetaling, ved kampanjer og salg. Det underminerer det kollektive avtaleverket. Det finnes dessuten ingen hjemmel i normalkontrakten for at forlagsandelen skal vokse mens forfatterandelen skal synke når en bok legges ut til redusert pris. Tvert imot – det var dette normalkontrakten skulle beskytte mot. Det er godt at flere forlag ser dette og ikke avkorter royalty. Jeg synes det er veldig rart at Forleggerforeningen sender ut en slik anbefaling om praksis, når praksis er så ulik.