Rune F. Hjemås flytter inn i Adrianstua

Rune Fånes Hjemås er født i 1982 og er vokst opp i Trondheim. Han har gitt ut kortprosa, noveller og en diktsamling, foruten en rekke…

rune_hjemas_foto_mette_karlsvik

Rune Fånes Hjemås er født i 1982 og er vokst opp i Trondheim. Han har gitt ut kortprosa, noveller og en diktsamling, foruten en rekke tekster i ulike aviser og tidsskrift. Hjemås har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt utdannelse fra Skrivekunstakademiet i Bergen. Sammen med Mathias Samuelsen startet Hjemås i 2013 forlaget og tidsskriftet Beijing Trondheim, og har i fellesskap med Samuelsen også holdt flere skrivekurs for ungdom i Trondheim.

Trøndersk Forfatterlag mener Hjemås vil kunne videreføre Adrianstua som et vitalt sted for byens forfattere. Hjemås ser for seg stedet som et naturlig samlingspunkt både for byens forfattere og andre kunstrelaterte aktiviteter og arrangementer.

Det er Trondheim kommune som eier Adrianstua, men det er forfattermiljøet ved Trøndersk forfatterlag som velger ut hvem som skal bo der. Ordningen startet opp i 1997, og Hjemås er den femte beboeren siden da. I denne søknadsrunden kom det inn i alt 8 søknader om å få benytte boligen.