Rydd opp, Forleggerforeningen!

– Rydd opp! Det er beskjeden fra DnF til Forleggerforeningen etter at forleggerne i et halvt år har forhandlet om ny normalkontrakt med Forfatterforbundet uten DnF ved bordet.

Dagens oppslag i Klassekampen.

Reportasjen i dagens Klassekampen kan du lese her:

https://klassekampen.no/utgave/2022-11-23/foreningsleder-mener-seg-fort-bak-lyset1

Her er DnFs kommentar til oppslaget:

I begynnelsen av oktober fikk Forfatterforeningen vite at det har pågått forhandlinger mellom to av partene, Forfatterforbundet og Forleggerforeningen, siden juni. Et halvt år uten Den norske Forfatterforening ved bordet.

Styret i DnF sendte en e-post til styret i Forleggerforeningen 21.10 der vi uttrykte bekymring. Uken etter fikk vi til et møte med representanter fra Forleggerforeningens administrasjon, AU, og forhandlingsutvalg. Der beklaget de en uryddig prosess og lovte å rydde opp. 

Uka etter fikk vi vite at det ble holdt et nytt møte mellom Forleggerforeningens forhandlingsutvalg og Forfatterforbundet.

Direktør i Forleggerforeningen påstår i dagens Klassekampen at vi er blitt invitert. Til oss sa Forleggerforeningen i juni at de ville forhandle med forfattersiden samlet, og at det møtet de hadde hatt med Forfatterforbundet var et orienterende innledende møte. Siden har ikke vi hørt noe fra Forleggerforeningen om forhandlinger, inntil vi 14 oktober ble invitert til å slutte oss til et fremforhandlet dokument mellom Forfatterforbundet og Forleggerforeningen.

Forfatterforeningen, Forfatterforbundet og Norske Barne- og ungdomsbokforfattere avtalte før sommeren et løp med forleggerne, der planen var å avklare normalkontraktens punkt om realisasjon og nedsetting av forfatterroyalty og at vi så felles gikk i gang med forhandlinger. Forfatterforbundet hoppet i juni av denne prosessen, og ønsket å gå i gang med forhandlingene om ny normalkontrakt. De inviterte oss til å hoppe av med dem og vi inviterte dem til å fortsette prosessen vi var i gang med.

Det er dårlig forhandlingsskikk å drive forhandlinger om noens arbeidsvilkår uten at alle partene er representert.

Nå forhandler Forleggerforeningen rammevilkårene for norske forfattere uten oss til stede.

Forleggerforeningen kan forhandle kollektivt på vegne av alle forlagene gjennom et unntak fra konkurranselovgivningen av litteraturpolitiske årsaker. En normalkontrakt for skjønnlitterære voksenforfattere har stor litteraturpolitisk verdi. Det faste royaltygrunnlaget i normalkontrakten er et av de sterkeste argumentene for fastpris. Nå står en boklov på trappene. Rydd opp!