Så mye får vi for e-boka

Forfatterne og forleggerne er nå enige om en e-bokavtale for backlistbøker. Forfatterne har fått gjennomslag for sitt hovedkrav om at forfatteren ganske raskt skal nå…

Forfatterne og forleggerne er nå enige om en e-bokavtale for backlistbøker. Forfatterne har fått gjennomslag for sitt hovedkrav om at forfatteren ganske raskt skal nå 30 % royalty på forlagets nettoinntekt. Stigen starter imidlertid 2 prosentpoeng lavere, på 28%. Men hva betyr egentlig disse satsene i kroner og øre for forfatteren?

Utregningen av royaltyen vil skje på følgende måte:En e-bok kan for eksempel koste 98 kroner (dersom e-boka skal ha merverdiavgift vil denne e-boka koste 122,50 i utsalg, men denne prisen er ikke relevant for utregningen av vår royalty).For å komme fram til forfatternes royaltygrunnlag, tar vi altså utgangspunkt i utsalgsprisen på 98 kroner og trekker fra bokhandlerrabatten. Om vi antar at bokhandlerrabatten er på omtrent 30% av utsalgsprisen, blir forfatternes royaltygrunnlag som følger: 98 – (98 X 30 %) = 68,6 kroner

Når vi skal regne ut hva forfatteren får utbetalt i kroner og øre, tar vi utgangspunkt i dette royaltygrunnlaget:

Med en royaltysats på 28% blir regnestykket : 68,6 X 28% = 19,2 kroner

Med en royaltysats på 30% blir regnestykket : 68,6 X 30% = 20,6 kroner

En vanlig skjønnlitterær forfatter tjener 12,90 på pocketboken til 129 kroner. Selges den samme backlistboken til 98 kroner som e-bok (momsen legges eventuelt oppå denne summen), vil forfatteren få utbetalt rundt 20 kroner per solgte e-bok. Det er omtrent 7 kroner mer enn for tilsvarende papirbok. Med andre ord kan det komme til å bli langt mer lukrativt for en forfatter å selge sin backlist som e-bok enn som p-bok. 

Anne Oterholm 

Det er imidlertid svært viktig å merke seg at den avtalen som er inngått nå, kun omfatter backlist, og at den avtalen som er inngått bare er en foreløpig avtale (varighet ut 2012). Vi har ennå ingen kollektiv avtale som omfatter e-bøker som utgis omtrent samtidig med papirbokens førsteutgave (i førsteutgavens fastprisperiode).

Arbeidet med å få til en slik avtale starter nå!

Anne Oterholm