Så nå skal Aamot og Knausgård konkurrere om stipend, Helleland?

Les innlegget i sin helhet her:  https://www.dagbladet.no/kultur/barne–og-ungdomslitteraturen-fortjener-bedre/68934552 I et innlegg i Dagbladet skriver Lund Eriksen at «Norske Barne- og ungdomsbokforfatteres litterære råd fordeler både egne…

2

Les innlegget i sin helhet her: 
https://www.dagbladet.no/kultur/barne–og-ungdomslitteraturen-fortjener-bedre/68934552

I et innlegg i Dagbladet skriver Lund Eriksen at «Norske Barne- og ungdomsbokforfatteres litterære råd fordeler både egne stipender og statsstipendene. Rådets kompetanse på barne- og ungdomslitteratur sikrer at stipendene går til forfattere som kan skape nye bøker av høy kvalitet».

Nå vil kulturministeren frata kunstnerorganisasjoner retten til å oppnevne medlemmene som skal sitte i stipendkomiteene, og samtidig slå sammen komiteene på litteraturfeltet.  

Videre skriver han: 

Det er sikkert mulig å finne enkeltpersoner som er like kompetent til å vurdere «Pulverheksa» som «Min Kamp», men det er meningsløst å skulle sammenligne så ulike forfatterskap som Ingunn Aamodt og Karl Ove Knausgårds.

Det vil dessuten være umulig for en stipendkomité å lese både de om lag 300 barne- og ungdomsbøker og de over 300 skjønnlitterære voksenbøker som utgis hvert år.

Han avlutter: I stedet for å ødelegge det vi har bygget opp gjennom mange år, bør kulturministeren bygge videre på det vi har.