Sakprosa: 10 nye millioner til innkjøpsordningen

Budsjettforhandlingene mellom SV, Ap og Sp endte opp med 10 millioner kroner ekstra til innkjøpsordningen for sakprosa,

NFFO har kjempet for en bedre innkjøpsordning for sakprosa i mange år.

– Jubelen står i taket her nå! sier Arne Vestbø i NFFO til bok365. – Dette er en stor anerkjennelse av sakprosaens betydning for den offentlige samtalen og demokratiutviklingen. En styrket innkjøpsordning for sakprosa vil føre til at lesere over hele landet får tilgang til betydningsfulle bøker.

SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett 25 millioner kroner til innkjøpsordningen for sakprosa, og selv om det ikke ble riktig oppfylt, er det de som nå kan ta hovedæren for at ti nye millioner nå er på plass for neste års statsbudsjett.

En påplussing på 10 millioner kroner til innkjøpsordningene som forvaltes av Kulturrådet, betyr at det kan kjøpes inn 35-40 flere sakprosatitler i året enn i dag.