Sakprosapris til Agnes Ravatn og Morten A. Strøksnes

Språkprisen 2011 – for fremragende bruk av bokmål og nynorsk i sakprosa – er tildelt henholdsvis Morten A. Strøksnes og Agnes Ravatn. – Begge har kreativ språkbruk og overraskende språklige vendinger som skaper ettertanke hos leseren, sier juryen. Vinnerne får 50 000 kroner, et trykk av Kjell Nupen og diplom.

2x

Språkprisen 2011 – for fremragende bruk av bokmål og nynorsk i sakprosa – er tildelt henholdsvis Morten A. Strøksnes og Agnes Ravatn. – Begge har kreativ språkbruk og overraskende språklige vendinger som skaper ettertanke hos leseren, sier juryen. Vinnerne får 50 000 kroner, et trykk av Kjell Nupen og diplom.

Juryen skriver dette om prisvinnerne: «Språkprisen 2011 går til to journalistar som maktar å kombinere varierte og sterke språklege verkemiddel med refleksjon og analyse. Tekstane deira er festa i den flyktige avisverda, men det begge skriv, står seg også godt i bokform. Begge oppsøkjer samtida gjennom tekstane sine; den eine med kvast blikk for det nære og alminnelege, den andre med større rom i dei sakene han tek opp. Felles for dei to er også kreativ språkbruk og overraskande språklege vendingar som skaper ettertanke hos lesaren. Begge vinnarane har vore tydelege stemmer i norsk sakprosa på 2000-talet.

Vinnaren av nynorskprisen las så mange jenteblad då ho var mellom 10 og 14 år at ho heldt på å bli blind. Men tekstane hennar viser at ho har behalde synet: med eit skarpt blikk for samtidsfenomen og tidsånd kastar ho lys over kvardagsliv og folkelesnad og set det nære inn i større samanhengar. Ho kler seg ofte med ei naiv maske, men tekstane hennar er langt frå enkle. Ho er subjektiv og analytisk, humoristisk og overraskande, nyskapande og språkleg utagerande.

Språkprisen 2011 for framifrå bruk av nynorsk i sakprosa går til Agnes Ravatn for bøkene Stillstand (2009) og Folkelesnad (2010) og for virket hennar som spaltist og kommentator i Dag og Tid.

Vinneren av bokmålsprisen gjør det ikke alltid lett for seg. Dette gjelder både når han skriver seg inn i sporene etter en av klassikerne i norsk sosiologi, og når han leter etter sammenhenger og konfliktlinjer i en av de største norske mediesakene det siste tiåret. Han kombinerer store kunnskaper med ypperlig evne til å observere, skape oversikt og forme fortellinger i et variert og kreativt språk. I sine større arbeider viser han stor evne til å formidle et omfattende stoff. Vinneren av sakprosaprisen på bokmål har et stort forfatterskap bak seg med tekster og bøker også på nynorsk.

Språkprisen 2011 for fremragende bruk av bokmål i sakprosa går til Morten A. Strøksnes for bøkene Hva skjer i Nord-Norge? (2006) og Et mord i Kongo (2010) og for hans virke som spaltist og kommentator i dagspressen.»

Ove Eide, Tiril Rem, Karianne Skovholt og Espen Søbye sitter i juryen for Språkprisen.

Foto av Agnes Ravatn: Paul Bernhard
Foto av Morten A. Strøksnes: Hannah Helseth