Samuelsen ny kunstnerisk rådgiver

Mathias R. Samuelsen er født 1985 i Trondheim. Han har gått forfatterstudiet i Bø og har en mastergrad i litteraturvitenskap fra NTNU. Nettstedet bok365.no skriver…

Mathias R. Samuelsen

Mathias R. Samuelsen er født 1985 i Trondheim. Han har gått forfatterstudiet i Bø og har en mastergrad i litteraturvitenskap fra NTNU.

Nettstedet bok365.no skriver at Samuelsen regnes som en sentral drivkraft i det litterære miljøet i Trondheim. I tillegg til å være forfatter og oversetter, driver han småforlaget og tidsskriftet Beijing/Trondheim. Han har festivalerfaring fra Trondheim litteraturfestival ÆÅ og bebor nå kunstnerboligen Adrianstua.

– Norsk litteraturfestival er litteratur-Norges viktigste årlige hendelse, og å få være med på å utvikle festivalen er et privilegium! Som poet ønsker jeg å kunne sette fokus på litteratur i kortform, og som romanleser vil jeg nok særlig jobbe for å få amerikansk og japansk litteratur inn i programmet, sier Mathias Samuelsen til bok365.no.