Saudi-Arabia og Kina skaper strid i IPA

I en pressemelding fra Forleggerforeningen heter det at komiteen som behandler medlemskapssøknader, anbefalte å si ja til alle disse forleggerforeningene. Foreningens «Freedom to publish-komite» anbefalte…

ipa

I en pressemelding fra Forleggerforeningen heter det at komiteen som behandler medlemskapssøknader, anbefalte å si ja til alle disse forleggerforeningene.

Foreningens «Freedom to publish-komite» anbefalte at forleggerforeningene i Saudi-Arabia og Kina ikke burde tas opp som medlemmer. Innlemmelsen av Kina og Saudi-Arabia utfordrer IPA's stemme i arbeidet for ytringsfriheten (Freedom to Publish). Derfor har Den norske Forleggerforening fattet et prinsippvedtak om å melde seg ut av den internasjonale forleggerforening.

Vedtektene til IPA tilsier at dette først kan skje ved utløpet av 2016. Den norske Forleggerforening vil i mellomtiden samarbeide med andre nasjonale forleggerforeninger som er bekymret over utviklingen, for å se om man kan enes om endringskrav overfor IPA. 

Et eventuelt fortsatt medlemskap for oss etter 2016 forutsetter nødvendige endringer, slik at IPA med troverdighet kan sies å være en organisasjon som har «freedom to publish» som et av sine viktigste mål og at det stilles krav til alle medlemmer om å praktisere i henhold til dette, står det i pressemeldingen fra Forleggerforeningen.