Seks tildelt litteratur- og kritikkstipend

I 2020 får 68 kunstnere kunst- og kulturstipendet til Oslo kommune. Antallet er det høyeste noensinne og utgjør en økning på 66 prosent mot året…

oslo_kulturbyen

I 2020 får 68 kunstnere kunst- og kulturstipendet til Oslo kommune. Antallet er det høyeste noensinne og utgjør en økning på 66 prosent mot året før.

Eggen har fått stipend på 40 000 kroner til å skrive en moderne kulturhistorisk fremstilling av Oslo, etter mønster fra hans kjente bøker om Berlin og New York.

Soudabeh Alishahi er blant forfatterne som har fått diversestipend på 50 000 kroner. Hun var Oslos første fribyforfatter i 2001, og har blant annet gitt ut romanen Smil på Gyldendal forlag i 2015. Alishahi har fått stipend til å arbeide med en ny roman som skal handle om flukten til- og møtet med Norge.

Innenfor området «Litteratur og kritikk» er også Finn Iunker, Line Madsen Simenstad og Anders Malm tildelt 40 000 kroner og Tharaniga Loraine Rajah 50 000 kroner. 

– Kunstnerstipendene er et av våre viktigste virkemidler til å stimulere til kunstproduksjon i Oslo. Med årets tildeling har vi nådd bredere ut med hele spekteret av kunstformer og til en rekke spenstige prosjekter av høy kvalitet, sier Stein Slyngstad, direktør for Kulturetaten.

– Vi ønsker gode kår for å skape kunst i Oslo, og vil at innbyggerne skal møte på kunst i byen. Stipendene er en av flere måter kommunen legger til rette på, og det er ekstra inspirerende at så mange søker og mottar stipend i år, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Større pott og flere søkere

Oslo kommunes stipendutvalg har behandlet 363 søknader, en økning på 64 prosent sammenliknet med fjoråret. Økningen er størst på litteratur-, scenekunst- og musikkfeltet. Samlet sett er det delt ut 3,1 millioner, 1 million mer enn i 2018.

Av de 68 tildelte stipendene har 28 gått til det visuelle kunstfeltet, 15 til scenekunst, 12 til musikk, 6 til litteratur, 3 til film og 4 til tverrkunstneriske prosjekter og annet.

– Det er gledelig å se at vi i år deler ut seks stipender til litteraturfeltet. Vi har jobbet særskilt med å øke kjennskapen til stipendene våre blant forfattere i Oslo, sier Slyngstad