Sekskanten

Etter Ebba Haslunds ønske vil billigbokversjonen av romanen «Sekskanten», som ble lagt ut for salg for kort tid siden, bli trukket tilbake fra bokhandelen av…

Ebba Haslund: Sekskanten

Etter Ebba Haslunds ønske vil billigbokversjonen av romanen «Sekskanten», som ble lagt ut for salg for kort tid siden, bli trukket tilbake fra bokhandelen av Aschehoug forlag. I forkant av denne utgivelsen forelå ingen signert kontrakt mellom forfatter og forlegger. Det gjorde denne utgivelsen svært problematisk. Forlaget etterkommer derfor Haslunds ønske om å trekke boken fra handelen. Haslund ønsket ikke å undertegne en billigbokkontrakt i en situasjon hvor mange forfattere er skeptiske til denne kontrakten.

Forlaget etterkommer derfor Haslunds ønske om å trekke boken fra handelen. Haslund ønsket ikke å undertegne en billigbokkontrakt i en situasjon hvor mange forfattere er skeptiske til denne kontrakten. Heller ikke ønsket hun at det skulle utkomme en billigbokversjon av «Sekskanten» så raskt, og mens hun fremdeles er i full gang med å promovere 1. utgaven.