Seminar for forfattere og kritikere

Som vanlig strekker seminaret seg over to dager, slik at det blir rikelig tid til diskusjon, og slik at deltakerne får større anledning til å…

Som vanlig strekker seminaret seg over to dager, slik at det blir rikelig tid til diskusjon, og slik at deltakerne får større anledning til å delta på andre arrangementer på festivalen. Det blir to foredrag, en samtale og en performance torsdag og to foredrag og en paneldebatt på fredag. Også i år arrangeres seminaret i den store og luftige andreetasjen i Banken. Norsk kritikerlag dekker som vanlig et begrenset antall plasser, men andre interesserte kan delta mot en mindre avgift – kr 500 for hele seminaret, kr 100 for enkeltforedrag.

Kritikerseminaret 2013: «Kritisk ansvar»

Hovedtemaet for litteraturfestivalen 2013 er «Ansvar». Kritikerlagets seminar vil kretse rundt dette, med utgangspunkt i ideen om «kritisk ansvar». Hvilket ansvar har kritikerne og kritikken? Og hvem har ansvaret for kritikerne? Kan vi forstå «kritisk ansvar» både som ansvarlighet under utøvelsen av kritikk, kritikkens samfunnsmessige ansvar og det prekære i ansvarsbegrepet? Ansvar og kritikk er begreper som kaller på hverandre, og i møtet dem i mellom oppstår det mange mulige fortolkninger. Årets seminar vender både blikket bakover til litteraturkritikkens barndom i norsk sammenheng, og inn i dagsaktuelle debatter om forpliktende kritikk, generasjoner av kritikere og det som av noen oppleves som en kvelende konsensus i norsk litterær offentlighet.

Torsdag 30. mai Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 10.30 Registrering og kaffe

11.00–11.45 – «Lesning, felleskap og ansvar i litteraturkritikken», åpningsforedrag ved Kaja Schjerven Mollerin.
«Når en bok blir anmeldt, snakker vi gjerne om en boks mottakelse. Men hvor gode er vi som kritikere til å ta en bok imot? Jeg vil forsøke å si noe om betydningen av en kritikk som åpner opp og løfter fram, heller enn å plukke fra hverandre og rive ned.»

Kaja Schjerven Mollerin (f. 1980) er kritiker i Klassekampen og stipendiat i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. I 2011 ga hun ut Seks fot under, et essay om Hans Herbjørnsruds forfatterskap. I 2012 ble Mollerin ble kåret til Årets litteraturkritiker og ga også ut essaysamlingen Sammen, hver dag.

12.00–13.00 – Matpause

13.00–13.45 – «Att skapa klasskamp», foredrag av John Swedenmark, kritiker, oversetter og kulturredaktør i Arbetet.
«Som redaktör för kultursidorna i veckotidningen Arbetet (f d LO-Tidningen) har jag i uppdrag att bevaka och främja en över hundra år gammal arbetarlitteraturtradition. Samtidigt hävdar jag i min egen kritiska praktik, till exempel böckerna Kritikmaskinen och Baklängesöversättning, en estetik byggd på mötet mellan kropp, språk och samhälle. Mitt föredrag handlar om hur dessa två roller ibland ändå bildar allians, trots den skenbara konflikten mellan instrumentell ideologiproduktion och förutsättningslös semiotisk grundforskning.»

John Swedenmark (f. 1960) er kritiker, oversetter og kulturredaktør i Arbetet. Han har publisert et utvalg av kritikker og essays i bokform i Kritikmaskinen och Baklängesöversättning og er en av Sveriges mest beleste, teoretisk orienterte og særprega kritiker.

14.00–14.45 – «Engasjementets nødvendighet, engasjementets pris» Espen Stueland i samtale med Margunn Vikingstad.
Vår tids presserende miljøproblemer, klimakrise og fremtidsfrykt har fått enkelte forfattere til å skrive en mer ansvarlig og engasjert litteratur, vel vitende om at kritikerne står parat med innvendinger mot engasjert litteratur. Hvordan skal slik litteratur skrives, hvordan skal den leses og hvordan skal den kritiseres? Hvordan skal balansen mellom det kunstneriske og det politiske veies? Espen Stueland etterlyser sterkere engasjement hos kritikere, og spør om kritikerne selv er i stand til å se at bruken av kvalitetsbegrepet fungerer ideologisk. Trengs det et nytt språk for å håndtere vår tids brennbare spørsmål?

Espen Stueland (f. 1970) er forfatter og kritiker og ble i 2005 kåret til Årets litteraturkritiker. Han er aktuell med boka Falske tilståelser og andre essay.

15.00–15.45 – «Sinun äänesi kaiku – The echo of your voice» – Miia Toivio & Marko Niemi.
“This sound poetry performance by the Finnish poets Miia Toivio & Marko Niemi is a dialog of two voices crossing and intertwining with each other. Emotional yet funny, it’s about love and caring; or teasing and tearing apart. It is about connecting with another but also finding distance, a place in the dialogic space where the other appears as strange, though still familiar. In the end it is a joint enjoyment in the language(s) and the possibilities they offer.”

I 2012 ga Toivio & Niemi ut en bok eksperimentelle kjærlighetsdikt med tittel Suut (Mouths). http://www.poesia.fi/suut/kuvia/

18.00 Middag

Fredag 31. mai

10.00–10.45 – «Ansvarlig avantgardist: Camilla Collett som litteraturkritiker» – foredrag ved Tone Selboe.
«Camilla Colletts litteraturkritikk er preget av engasjement og empati, humor og kampvilje. Hun har kjønnsforholdene og medfølelsen som sin moralske rettesnor, og det er særlig mannlige forfatteres kvinnebilder hun er opptatt av å sette kritisk søkelys på. Jeg vil gi eksempler fra hennes bok- og forfatteromtaler, og vise at vi med henne får en feministisk litteraturkritikk lenge før noen hadde kommet på betegnelsen. Hva dét betyr, vil bli emne for diskusjon.»

Tone Selboe (f. 1959) er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i
Oslo. Hun er aktuell med boka Camilla Collett: Engasjerte essays.

11.00–11.45 – «Utidsmessig kontinuitet – Vagant som litteraturkritisk arnested» – foredrag av Audun Lindholm.
Tidsskriftet Vagant feirer i 2013 sitt 25-årsjubileum. Redaksjoner er kommet og gått og tidsskriftet har fostret stadig nye forfattere og kritikere. Hvordan har generasjonsdynamikken utspilt seg i Vagants spalter? Hvilke tenkemåter har redaksjonene villet utfordre, og i hva består tidsskriftets kontinuitet og egenart? Dagens ansvarlige redaktør Audun Lindholm vil trekke linjer i Vagant-historien og oppsøke noen av konfliktsonene i de tre siste tiårenes norske litteratur.

Audun Lindholm (f. 1980) er redaktør av Vagant, driver forlaget Gasspedal, er medarrangør av Audiatur – festival for ny poesi og har redigert flere antologier i bokform, senest Som fra mange ulike verdener. Om Ole Robert Sundes forfatterskap (2012).

12.00–12.45 – «Kritikk av det kritiske ansvar» – paneldebatt om det kritiske ansvar. Med Kaja Schjerven Mollerin, Espen Stueland og John Swedenmark. Ordstyrer Jon Rognlien.
Hvilke forpliktelser har litteraturkritikken? Eller: finnes det kanskje en motsetning mellom forpliktelse og kritikk? Skal, bør eller må det ligge en implisitt skepsis i kritikken mot alle former for bindinger? I paneldebatten vil vi prøve å samle de ulike perspektivene som har kommet frem gjennom seminaret. Vi inviterer seminardeltakere og publikum til kritisk samtale om kritisk ansvar.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Institusjonen Fritt Ord. 

Begrunn hvorfor du er interessert i seminaret (se skjema), hvilken relevans seminaret har for din virksomhet, hvilken nytte du kan ha av det og hvilken bakgrunn du har som gjør det riktig å prioritere deg, i tilfelle det skulle bli nødvendig. Alle kan søke, men vi tar forbehold om at ikke alle får plass. NB! Dersom du får plass, er det forventet at du deltar på hele seminaret.

Dersom du får innvilget søknaden, dekker Norsk kritikerlag følgende:
* reiseutgifter (alle må regne med å betale en egenandel på ca. kr 350) – billigste reisemåte
* overnatting fra torsdag 30. mai til lørdag 1. juni (to netter i leiligheter på Birkebeineren)
* middag 30. mai (ekskl. drikkevarer)

Returner svarslippen med søknaden til kritikerlaget@kritikerlaget.no eller
Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo, innen 30.4.2013.

Jeg ønsker å delta i Forum for forfattere og kritikere på Lillehammer 2013:

Navn:_______________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________

Tlf.:______________________  e-post:______________________________

Jeg ønsker overnatting torsdag – lørdag ____
Jeg ønsker bare overnatting torsdag – fredag ___
(Betales av arrangørene)

Jeg ønsker festivalpass til kr 300 (spesialpris):____

Begrunnelse for søknaden: