Seminar: Morgendagen for selvstendige

Et anstendig arbeidsliv med sosiale ordninger også for selvstendig næringsdrivende og frilansere er tema for et seminar torsdag 15. september. Her er programmet:

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at de skal utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendige. Vi inviterer derfor politikere og alle interesserte til konferanse om sosiale rettigheter, for å finne løsninger for et anstendig arbeidsliv for morgendagens selvstendige.

Det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendige næringsdrivende og frilansere har lenge vært dårlig eller ikke-eksisterende. Sammenlignet med arbeidstakere har selvstendige ikke i samme grad rett til pensjon, sykepenger, dagpenger eller foreldrepenger.

Koronapandemien, med stengte scener, oppdragstørke og omveltning ble for mange et kræsjkurs i hvor svake de sosiale ordningene for selvstendige kulturarbeidere er.

Arrangører: Creo, LOs forbund for kunst og kultur, Norsk Journalistlag Frilans, Norsk kritikerlag og Kunstnernettverket.

Torsdag 15. september kl. 9.30 -12.00

Program:

9.30 Velkommen.

9.40 August Ringvold, advokat i Norsk Journalistlag, innleder om tilknytningsforholdets betydning for velferd og sosiale ordninger.

9.55 Kristin Alsos fra FAFO legger fram funn fra FAFO-rapporten om velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende.

10.15 Pause.

10.30 Paneldebatt med selvstendige innen kulturnæringen: Hvordan ser vår arbeidshverdag ut? Hvilke utfordringer møter vi på? Med Ika Kaminka, Fredrik Solstad, Lars
Elton og Sandra Lillebø.

11.10 Pause

11.15 Paneldebatt med Torbjørn Vereide (Ap), Arbeid- og sosialutvalget, Julie Lødrup, LOs førstesekretær og leder for LO Selvstendig, Dag Idar Tryggestad, leder av Norsk Journalistlag.

Ordstyrer: Pål Hellesnes