Seminar om hets og trakassering i kunstfeltet

DnF-leder Heidi Marie Kriznik medvirker på Kulturrådets seminar og innspillsmøte om hets og trakassering i kunstfeltet.

Møtet finner sted 8. april og foregår digitalt på Zoom.

I invitasjonen heter det at all kunst skal tåle kritikk og motstand, men noen av de mediestormene som har oppstått rundt enkelte verk og kunstnerskap de siste årene går langt utenfor det akseptable. Det er en urovekkende tendens for kunstnere generelt, men det er ingen tvil om at dette har preget scenekunstfeltet spesielt.

Kulturrådet skal gjennom sine ordninger forsvare kunst- og kulturuttrykk som frie ytringer, og skal legge til rette for at kunst og kultur kan ta opp i seg diskusjoner i samtiden, også når de oppleves som utfordrende. Hvordan kan scenekunstfeltet stå sterkere i kampen mot hetsen, hvilken rolle kan organisasjonene og institusjonene ta, og hvordan kan Kulturrådet best bidra?

Kulturrådet inviterer til et bredt innspillsmøte og seminar om hetsen mot scenekunstnerne. Med oss har vi kunstnere, organisasjoner og institusjoner.

Seminaret er digitalt, gratis og åpent for alle, men du må melde deg på.

Meld deg på her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MCeyPiEEx0CkxZiSKEC8ZE61MQVas7BNmbK6kmSL2bVUMjJWTUgyOVVEQTMxS0w0UlY0RjRLSzdXTy4u

Program
Velkommen 
Kl. 09:00: Velkommen ved rådsleder og rådsmedlem i Norsk kulturråd Lars Petter Hagen og Camara Lundestad Joof. 
Kl. 09:15: Program for dagen og informasjon om hvordan deltakerne kan stille spørsmål ved nestleder i Norsk kulturråd og moderator for dagen Maria Utsi. 
Del 1: Erfaringer fra kunstfeltet 
Kl. 09:20:  Netthets som kunstkritikk ved dansekunstner Mia Habib, forbundsleder for Norske Dansekunstnere Kristine Karåla Øren og jurist Hans Marius Graasvold. 
Kl. 09:50:  Å bli målskive for rasistiske og trakasserende kommentarer og få postkassa full. Hva innebærer det for den enkelte kunstner? ved psykolog Karl Eldar Evang. 
Kl. 10:05:  Hatefulle ytringers effekt på kunstnerne og kunstneriske uttrykk ved leder av Den norske forfatterforening Heidi Marie Kriznik og forbundsleder for Norske Dansekunstnere Kristine Karåla Øren.
Innlegget etterfølges av en panelsamtale med Heidi Marie Kriznik, jurist Hans Marius Graasvold, kommentator i Dagbladet Inger Merete Hobbelstad og direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen. Det blir tid til å stille spørsmål til panelet. Moderator: Rådsmedlem i Norsk kulturråd Luba Kuzovnikova.

Kl. 10:50: Pause. (10 minutter)

Kl. 11.00: Kunstnernes stemmer. Denne delen av seminaret er programmert av scenekunstnere. Slik beskriver de den: Hva er det som skjer i Norge? Hvorfor har Norge vært så sårbart for høyrepopulistisk retorikk og angrep på våre grunnleggende sosialdemokratiske verdier. Hvor står norsk presse? Hvor står norske politikere? Og hvor står våre kulturinstitusjoner innenfor denne nye konteksten? Hvordan forsvarer vi oss? Forstår vi hva som skjer? Eller kastes vi rundt som emosjonelle, avmaktsfulle marionetter i dette større politiske spillet? Det samlede kulturfeltet er under angrep, fra enkeltindivider til institusjoner. Vi har et stort behov for en bedre forståelse i det norske samfunnet av hvordan høyrepopulistiske krefter fungerer og opererer.