Senterpartiet og momsen

I dagens Nationen tar nestleder i Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen, til orde for at Senterpartiet må verne om litteraturen. Han viser til at det var Borten-regjeringa…

I dagens Nationen tar nestleder i Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen, til orde for at Senterpartiet må verne om litteraturen. Han viser til at det var Borten-regjeringa i 1969 som innførte momsfritaket for bøker: "50 år seinare er det på tide at Senterpartiet igjen kjempar for norsk språk og litteratur ved å arbeide for momsfritak for e-bøker."

Løvåsens hovedpoeng er å understreke viktigheten av at styresmaktene legger til rette for at hele spekteret av litteraturen får utvikle seg og bli synlig i et lite språksamfunn som det norske. To faktorer har vært viktige her: momsfritak for bøker og innkjøpsordninga til bibliotekene. Bokhandlene er forpliktet til å gi sitt bidrag ved å spre mangfoldet ved å ta inn all ny, norsk skjønnlitteratur.

"Norsk litteraturpolitikk er tufta på at både styresmaktene og bokbransjen bidrar med sitt. Å utvikle litteratur og gode forfattarskapar tar tid. Gjennom m.a. momsfritaket er forlag, forfattarar og bokhandel gitt rammevilkår som skaper denne dyrebare tida."

Med moms på e-boka blir marginene til de ulike aktørene i bokbransjen presset, og Den norske Forfatterforening frykter at resultatet vil bli mer satsing på bestselgere og at royalty pr. bok går ned. I USA, hvor e-boksalget er sterkt økende, viser tall at det erstatter papirbokmarkedet. Og når utsalgsprisen på e-boka forventes å ligge langt lavere enn prisen på papirbok, vil det gå utover en allerede lavtlønnet yrkesgruppe.

"Samtidig trappar altså regjeringa ned eit av dei beste verktya for å halde oppe breidda i litteratur og språk."

Sigmund Løvåsen viser til at SVs Lars Egeland har foreslått å innføre moms også på papirbøker. Det vil bli kroken på døra for mange distriktsbokhandlere – som i tillegg til å selge bøker, også fungerer som som kulturelle møteplasser. Og han tar for seg prislappen på norske e-bøker i forhold til engelskspråklege, som i dag koster omkring 60 kroner. I Norge har forlagene signalisert at en ny norsk e-bok vil koste ca 250 kroner. Med moms på toppen blir prisforskjellen enda større. Eksempler fra andre land viser at prisendringer gir store utslag på bokmarkedet: I Sverige økte salget med mellom 17 og 22 prosent da momsen ble senket fra 25 til 6 prosent.

Til slutt spør han om Senterpartiet ønsker en økt kommersialisering av bokbransjen, samt en nedbygging av distriktsbokhandelen?

"Eller ønskjer Liv Signe Navarsete å verne om norsk språk og litteratur og arbeide for å vidareføre det vellykka momsfritaket Borten-regjeringa innførte i 1969? Det er på tide at Senterpartiet tar opp saka med sine regjeringspartnarar."