Senterpartiets alternative budsjett og Kulturfondet

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen forstår Kulturfondets betydning, konstaterer DnF-leder Heidi Marie Kriznik..

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Telemark

Av DnFs leder Heidi Marie Kriznik

Denne uka ble det klart at Regjeringen kutter Norsk kulturfond med 10 millioner. https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kulturfondet-reduseres-med-10-millioner.

«Jeg ble helt sjokkert, og veldig forbløffet. Det er jo ikke nå man skal kutte», uttalte Sps Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen i Dagsavisen denne uka.  https://www.dagsavisen.no/kultur/sjokkert-over-rajas-millionkutt-1.1809653

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen forstår Kulturfondets betydning.

Og i Senterpartiets alternative budsjett vektlegges Kulturfondet. Som det står:«Norsk kulturfond skal stimulere til samtidens kunst og kulturuttrykk, bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Dessverre foreslår regjeringen ingen reell styrking av Norsk kulturfond. Senterpartiet mener bevilgningen til fondet må styrkes slik at flere kvalifiserte søkere kan få realisert sine prosjekter. I vårt alternative budsjettforslag foreslår vi 20 mill. kroner utover regjeringens forslag.» 

Det er bra.

Og når jeg nå er inne på det alternative statsbudsjettet til Senterpartiet, så vil jeg også fremheve at Senterpartiet øremerker Foreningen !Les og Leser søker bok, med en million kroner til hver organisasjon. Det er veldig bra at Senterpartiet anerkjenner det viktige lese- og lesegledearbeidet disse to foreningene gjør.

Som daglig leder Silje Tretvoll i Foreningen !Les uttaler: «Å skape lesere er et langsiktig arbeid som krever stabil innsats over tid. Da er det også nødvendig med forutsigbare rammevilkår. Lesing konkurrerer i dag om folks tid og vi ser endring i lesemønstre, så det er ekstra viktig å fortsette arbeidet med å legge til rette for økt leseglede». https://foreningenles.no/millionstotte-til-foreningen-les