Sigbjørn Skåden inn i Kulturrådet

Fem nye medlemmer og tre nye varamedlemmer ble i statsråd i dag oppnevnt til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025. Blant dem er DnFs tidligere nestleder og styremedlem Sigbjørn Skåden.

Sigbjørn Skåden.

– Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv, både som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver i kulturspørsmål. Rådet skal ha medlemmer med høy faglig kompetanse innenfor et bredt felt, og rådet bør ha bred geografisk representasjon. Begge disse kriteriene er godt ivaretatt i det nye rådet, som nå får jobben med å fordele midlene i Norsk kulturfond fra 2022, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Fem nye medlemmer og tre nye varamedlemmer ble i statsråd i dag oppnevnt til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025. Norsk kulturråd har totalt ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer blir oppnevnt av Kongen etter tilråding fra Kulturdepartementet. Oppnevningen gjelder for en periode på fire år og er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes annethvert år.

– Tverrfaglighet preger dagens kunstpraksis og siden kunstfeltet er i stadig endring har vi vektlagt at rådsmedlemmene skal dekke flere kunstfelt og evne å se helhetlig på feltet. I tillegg har vi vært opptatt av et bredere mangfoldsperspektiv, sier Trettebergstuen.

Nye medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025

Medlemmer:

Camara Lundestad Joof (1988), dramatiker, bosted Oslo.

Ivar Chelsom Vogt (1975), kulturhussjef for USF Verftet og musiker, bosted Bergen.

Sigbjørn Skåden (1976), forfatter og litteraturviter, bosted Tromsø.

Bjørn Hatterud (1977), forfatter og kurator, bosted Oslo.

Rikke Glomnes Komissar (1972), direktør for Nitja senter for samtidskunst, bosted Oslo.

Varamedlemmer:

1) Runa Norheim (1987), koreograf og leder for Regional Arena for Samtidsdans, bosted Stavanger.

2) Nosizwe Baqwa (1983), musiker, skuespiller og produsent, bosted Oslo.

3) Lars Magne Andreassen (1967), direktør ved Árran lulesamiske senter, bosted Hamarøy.

I tillegg har Kulturdepartementet oppnevnt følgende varamedlem som erstatning for tidligere varamedlem Bjørn Hatterud for perioden 1. januar 2022–31. desember 2023:

Marit Eikemo (1971), forfatter og kunstnerisk rådgiver ved Norsk Litteraturfestival, bosted Bergen.

Rådet blir med dette sammensatt slik fra 2022:

Oppnevnt for perioden 2020–2023:

Leder: komponist Lars Petter Hagen, Oslo

Medlem: direktør Maria Utsi, Harstad

Medlem: dr. philos Jorunn Veiteberg, København

Medlem: daglig leder Peder Horgen, Arendal

Medlem: komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi, Bergen

Numeriske varamedlemmer:

1) produsent Rami Maktabi, Fredrikstad

2) forfatter Marit Eikemo, Bergen

Oppnevnt for perioden 2022–2025:

Medlem: dramatiker Camara Lundestad Joof, Oslo

Medlem: kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt, Bergen

Medlem: forfatter Sigbjørn Skåden, Tromsø

Medlem: forfatter Bjørn Hatterud, Oslo

Medlem: direktør Rikke Glomnes Komissar, Oslo

Numeriske varamedlemmer:

1) leder Runa Norheim, Stavanger

2) artist Nosizwe Baqwa, Oslo

3) direktør Lars Magne Andreassen, Hamarøy