Sigmund Løvåsen ny rådsleder i Norsk kulturråd

DnFs tidligere leder Sigmund Løvåsen er i statsråd i dag oppnevnt som ny rådsleder i Norsk kulturråd for perioden 11. mars 2022 til 31. desember 2025. DnFs tidligere nestleder Sigbjørn Skåden er oppnevnt til medlem i rådet.

Foto: Svein Erik Dahl

 – Sigmund Løvåsen har bred erfaring fra ulike verv i norsk kulturliv, blant annet som leder av Den Norske Forfatterforening. Jeg er veldig glad for at han har takket ja til å bli rådsleder og er sikker på at han vil lede rådet på en god måte de kommende årene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Norsk kulturråd har ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

 – Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver for staten i kulturspørsmål. Norsk kunst- og kulturliv skal nå bygges opp igjen etter en pandemi som har preget hele sektoren. Jeg føler meg trygg på at Sigmund Løvåsen og resten av Norsk kulturråd er klare for å ta fatt på oppgaven, og jeg gleder meg til å følge arbeidet tett i tiden framover, sier Trettebergstuen.

Rådets sammensetning fra 2022:

Oppnevnt for perioden 2022–2025:

Leder: forfatter Sigmund Løvåsen, Nordre Follo

Medlem: dramatiker Camara Lundestad Joof, Oslo

Medlem: kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt, Bergen

Medlem: forfatter Sigbjørn Skåden, Tromsø

Medlem: forfatter Bjørn Hatterud, Oslo

Medlem: direktør Rikke Glomnes Komissar, Oslo

Numeriske varamedlemmer:

1) leder Runa Norheim, Stavanger

2) artist Nosizwe Baqwa, Oslo

3) direktør Lars Magne Andreassen, Hamarøy

Oppnevnt for perioden 2020–2023:

Medlem: direktør Maria Utsi, Harstad

Medlem: dr. philos Jorunn Veiteberg, København

Medlem: daglig leder Peder Horgen, Arendal

Medlem: komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi, Bergen

Numeriske varamedlemmer:

1) produsent Rami Maktabi, Fredrikstad

2) forfatter Marit Eikemo, Bergen