Sigmund Løvåsen: Regjeringserklæringen lite konkret om kultur

Les om regjeringens kulturpolitikk her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/her-er-den-nye-regjeringens-kulturpolitikk#.UlO6GlBgx6I – Det er trist, men ikke overraskende, at den nye regjeringen vil reversere bokloven, sier DnFs leder Sigmund Løvåsen…

sigmund_lovasen_offisielt_2_fotograf_svein_erik_dahl
  • Les om regjeringens kulturpolitikk her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/her-er-den-nye-regjeringens-kulturpolitikk#.UlO6GlBgx6I

– Det er trist, men ikke overraskende, at den nye regjeringen vil reversere bokloven, sier DnFs leder Sigmund Løvåsen i en kommentar til regjeringserklæringen. – Det er heldigvis et stort flertall på Stortinget for fortsatt fastpris på bøker, bare Frp er mot. Går den nye regjeringa inn for å regulere dette gjennom ny bokavtale fra 2015, må de huske at bokloven tok særlig hensyn til leser og forfatter. Forfatterne har aldri vært part i bokavtalen. Det er én grunn til at vi ønsket en lov som gjaldt alle, ikke bare Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Når så viktige rammevilkår, også for forfatterne, blir bestemt uten at vi har mulighet til å påvirke resultatet direkte, må det for en ny bokavtale bli lagt politiske føringer som tar hensyn til forfatterne.

Men Løvåsen ser også positive punkter i erklæringen:

– Det er positivt at den nye regjeringen allerede nå løfter fram at hensynet til leser og forfatter skal veie tungt i litteraturpolitikken. Forfatterforeningen vil følge med på om de innfrir på dette punktet.

Punktet Løvåsen sikter til finnes på side 51 i regjeringsplattformen der det heter at regjeringen vil ”føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.”

– Uavhengig av om de velger å regulere bokmarkedet gjennom lov eller avtale, er det tre ting som er særlig viktig for forfatterne: Fastpris for nye bøker i alle formater, rett til et kollektivt avtaleverk og gode abonnementsordninger for å få bøker ut til leserne.

  • Les mer om dette her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/boklov-og-bokavtale#.UlO5w1Bgx6I

– At de ønsker en frihetsreform for kulturlivet, er for lite konkret til at det går an å si noe om hva det vil ha å si for litteraturfeltet. Det samme gjelder flere av de andre punktene, som at de vil vektlegge kultur som næring. Forfatterforeningen organiserer over 600 forfattere, men det er umulig å si hva dette har å si for våre medlemmer eller norske lesere før det kommer mer konkret politikk fra den nye regjeringa.

– Vi håper de vil gripe fatt i momsspørsmålet. Forfatterforeningen står fortsatt fast på at vi bør likebehandle papir- og e-bøker med momsfritak. Dette er ikke tidspunktet for å svekke norsk språkpolitikk ved gradvis å momsbelegge en større og større del av boksalget i Norge.