Sigurd Helseth er død

Sigurd Helseth er død. Han ble født i 1945 i Ålesund.

Sigurd Helseth debuterte i 1975 med diktsamlingen Samfunnet tetner til.

I Helseths diktning har det helt fra debuten pågått en stadig utforskning av diktets mulige former og poesiens språklige uttrykk. I hans poetiske univers forenes sanselighet med erfaringspreget mytisk stoff og eksistensiell lidenskap.

Helseth har utgitt femten diktsamlinger, den siste er Skuggar av glas, 2020. I 2015 kom Det skapende øyet, dikt i utvalg ved Hanne Bramness, Arild Vange og Gunnar Wærness.