Siktelser etter drapsforsøket på William Nygaard

Den daværende forlagssjefen i Aschehoug ble skutt og forsøkt drept 11. oktober 1993. De siktede er ikke navngitte og oppholder seg ifølge politiet i utlandet. …

william_nygaard

Den daværende forlagssjefen i Aschehoug ble skutt og forsøkt drept 11. oktober 1993. De siktede er ikke navngitte og oppholder seg ifølge politiet i utlandet. 

Siktelsen bygger, i tillegg til drapsforsøk, på brudd på Straffelovens §99a, der det heter at «med hefte eller fengsel fra 5 år inntil 21 år straffes den som med bruk av våpenmakt eller under utnyttelse av frykt for inngripen av fremmed makt hindrer offentlige myndigheter i deres virksomhet, eller foretar alvorlige overgrep mot offentlige tjenestemenn, pressen, foreninger eller institusjoner eller forøvrig setter betydelige samfunnsinteresser i fare, eller som medvirker hertil.»

– Det er både bemerkelsesverdig og positivt at siktelsen med denne rettsanvendelsen bygger på det politiet sier var «et angrep på det trykte ords frihet». En slik begrunnelse sender dermed et tydelig signal om at ytringsfriheten er en rettighet som står sterkt i Norge og at trusler mot den skal bekjempes – også rettslig. Dette er et viktig budskap om støtte til alle som mottar trusler for det de skriver og sier. De er ikke blitt færre og truslene ikke mindre alvorlige på 25 år, sier konsernsjef og forlegger i Aschehoug, Mads Nygaard.

William Nygaard til Dagbladet: 

 Er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og poliiet ser at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet». At den samfunnspolitisk prinsipielle saken blir løst er svært viktig og tilfredsstillende!