Sjekk salgsoppgaver fra forlagene!

I normalkontrakten heter det:   «Salgsoppgaven skal for perioden opplyse om antall eksemplarer på lager ved årets begynnelse, trykt opplag, restbeholdning ved årets slutt, antall…

lupe
I normalkontrakten heter det:
 
«Salgsoppgaven skal for perioden opplyse om antall eksemplarer på lager ved årets begynnelse, trykt opplag, restbeholdning ved årets slutt, antall solgte eksemplarer, forfatterens vederlag og avregning mot eventuelt forskudd. Er restopplaget i perioden helt eller delvis makulert, skal det oppgis hvor mange eksemplarer dette gjelder.»
 
Vi oppfordrer forfattere til å ta kontakt med forlaget og be om de opplysningene som mangler. Gjennom enkeltsaker og vår egen stikkprøvekontroll, er det avdekket en del feil i salgsoppgavene. Vi oppfordrer derfor også til å gå gjennom alle tall og melde fra til både oss og forlaget om feil dere finner. Av titler som er kjøpt inn av Norsk kulturråd, kjøpes det inn 70 e-boklisenser. Så om salgstallet for e-bøker utkommet i 2013, og som er innkjøpt, er lavere enn 70, så er det feil.