Sju nye medlemmer i DnF

Kristin Buvik Sivertsen, Ragnhild Eskeland, Linde Hagerup, Charlotte Louise Vaillot Knudsen, Dan Andersen, Jan P. Solberg og Åsne Maria Gundersen er tatt opp som medlemmer…

Kristin Buvik Sivertsen, Ragnhild Eskeland, Linde Hagerup, Charlotte Louise Vaillot Knudsen, Dan Andersen, Jan P. Solberg og Åsne Maria Gundersen er tatt opp som medlemmer i Den norske Forfatterforening.