Skal papirbasert og elektronisk formidling ha samme statsstøtte?

En av grunnene til at det trengs støtte også til e-bøker: "Jo lettere produkter kan spres på nett, jo mer likner de fellesgoder –
goder som i liten grad blir tilbudt i private markeder, fordi en rett og

En av grunnene til at det trengs støtte også til e-bøker: "Jo lettere produkter kan spres på nett, jo mer likner de fellesgoder –
goder som i liten grad blir tilbudt i private markeder, fordi en rett og
slett ikke får kundene til å betale." Dette skriver professor i økonomi Karine Nyborg. Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter i fjor med Ikke rart det kommer kråker. Det er som forfatter og økonom at hun har skrevet dette innlegget. Det er et innlegg som sto på trykk i Dagens Næringsliv 3. februar, og som følger opp en kronikk i samme avis fra september i fjor. Utgangspunktet for artikkelen, som er gjengitt i Bok og Samfunn, er at regjeringen har varslet gjennomgåelse av litteraturstøtten i lys av Mediestøtteutvalgets rapport (NOU 2010:14).