Skal styrke Norges «kulturelle og kreative konkurransekraft»

Fire av rådets medlemmer var til stede på pressekonferansen torsdag 26. juni. Fra venstre: Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén…

anne_gaathaug_2

Fire av rådets medlemmer var til stede på pressekonferansen torsdag 26. juni. Fra venstre: Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det: 
 
– Norsk kunst og kultur har et stort potensial for å styrke Norges konkurransekraft. Jeg er glad for at vi har fått så kompetente og suksessrike medspillere til å gi råd om hvordan vi best hevder oss i den globale konkurransen, som nå foregår lokalt, sier kulturminister Thorhild Widvey.
 
– Hvordan vi best styrker verdikjedene og sørger for at norsk kunstnerisk innhold når ut til publikum, og hvordan inntektene kan gå tilbake til norske bransjer og investeres i morgendagens talenter er viktige spørsmål rådet skal se på, sier kulturminister Widvey.
  
Medlemmene i det nye rådet har ikke bare solid nasjonal og internasjonal erfaring, men har også oppnådd kommersiell suksess innen dataspill, musikk, film, design, arkitektur, litteratur, IKT og finans.
 
– Mobiliseringen rundt Drømmeløftet viser at det er en stor interesse for kulturell og kreativ næringsutvikling. Gjennom blant annet Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vi mange gode ordninger for næringslivet. Hvordan disse kan virke enda bedre for kulturnæringene, er noe av det rådet skal få bryne seg på, sier næringsminister Monica Mæland
 
Rådet får med Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries, en uavhengig sekretær. Dette sikrer armlengdes avstand og fremdrift i rådets arbeid. 

Da rådet i april ble lansert under Kildenkonferansen i Kristiansand ba regjeringen om innspill til medlemmer. Vi har fått over 70 forslag fra organisasjoner, virksomheter og enkeltaktører, og 9 av de totalt 16 kandidater er foreslått oppnevnt på bakgrunn av eksterne innspill, avslutter kulturministeren.
 

 
Næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer:        

DATASPILL
Kim Daniel Arthur, spillgründer og deleier i Superplus. (Tromsø)
Fredrik Sundt Breien, spillutvikler, daglig leder og deleier i Turbo Tape Games. (Bergen)

MUSIKK
Kai Robøle, daglig leder og grunnlegger av Waterfall selskapene og styremedlem i  by:Larm og Musikkforleggerne. (Akershus)
Erik Brataas, administrerende direktør i Phonofile. (Akershus)
Erlend Mogård Larsen, seriefestivalgründer og daglig leder i by:Larm. (Tromsø)

FILM
Elisabeth Sjaastad, frilansregissør og produsent. Tidligere leder av den europeiske regissørorganisasjonen FERA i Brussel. Arbeider nå hos Kulturmeglerne. (Oslo)
Peter Aalbæk Jensen, filmprodusent, daglig leder og deleier i produksjonsselskapet Zentropa og studioet Filmbyen. (Herfølge, Danmark)

DESIGN OG ARKITEKTUR:
Siv Helene Stangeland, arkitekt, gründer og partner i Helen & Hard. (Stavanger)
Leila Hafzi, designer, grunnlegger av Empower Productions AS og deleier i Rebuild Nepal Foundation. (Stavanger)

LITTERATUR:
Tor Jonasson, agent og styremedlem i Salomonsson Agency. (Stockholm, Sverige)
Anne Gaathaug, forlagssjef i Kagge Forlag og nestleder i Norsk litteraturfestival. (Oslo)

FNANS, IKT, OG OPPHAVSRETT:
Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap. (Oslo)

Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Dinamo AS og styremedlem i mediekonsernet Polaris Media. (Oslo)
Rolf Assev, IT-gründer, investor, partner i StartupLab og styreleder i WeWantToKnow (Oslo)
Kjerstin Braathen, konserndirektør bedriftsmarked i DNB, ansvarlig for DNBs satsing på oppstartsbedrifter. (Oslo)

SEKRETÆR:
Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries.