Skal undersøke bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av norsk kunstig intelligens

– Vi vil at fremtidens digitale tjenester i Norge skal baseres på norsk språk og kunnskap. Kunstig intelligens må derfor trenes på store mengder norsk innhold. Vi trenger mer kunnskap om hvordan opphavsrettslig beskyttet materiale brukes i trening av norske språkmodeller, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt Nasjonalbiblioteket sette i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke verdien av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av norske generative språkmodeller.

Relevante norske forskningsmiljøer vil inviteres til å delta i prosjektet.

Når prosjektet er gjennomført, skal Nasjonalbiblioteket vurdere grunnlaget for en eventuell kompensasjonsordning for norske rettighetshavere, og eventuelt utarbeide forslag til en slik ordning.

– Vi må ta hensyn til de som har skapt materialet det skal trenes på. Derfor vil representanter fra rettighetshavere, forfattere og forleggerorganisasjoner inviteres til å følge prosjektet tett, sier Jaffery.