Skeiv litteraturfest 2022 får støtte

Nynorsk kultursentrum og Musea for skriftkultur er tildelt støtte på 250 000 kroner til å arrangere Skeiv litteraturfest 2022. Det skjer i forbindelse med markeringen av Skeivt kulturår 2022.

Kulturdepartementet har avsatt fem millioner til markering av Skeivt kulturår i 2022.

Neste år er det 50 år siden Stortinget opphevet straffelovens § 213, som forbød seksuell omgang mellom menn. Kulturdepartementet har avsatt fem millioner kroner til markeringa, og i disse dager får 25 prosjekter over hele Norge midler til å gjennomføre store og små jubileumsaktiviteter i 2022.

– Skeivt kulturår blir en enormt viktig markering for skeives rettigheter. Nå får en rekke spennende prosjekter støtte til å gjennomføre arrangementer til neste år, og jeg håper dette vil løfte arbeidet for skeive og skeiv kultur i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Prosjektene som har fått tildelt støtte, skal bidra til å ta vare på, synliggjøre og formidle skeives historie og rettighetskamp, skeiv kunst og kultur og skeives stilling i samfunnet både historisk og i dag. De 25 prosjektene som tildeles midler, sprer seg godt over ulike kunstfelt og på prosjekter innenfor arkiv-, bibliotek- og museumssektoren.

– At vi går inn i skeivt kulturår nå rett etter bortgangen til Kim Friele, den aller største pioneren for skeives rettigheter av dem alle, er ekstra spesielt. Jeg gleder meg til å se nyskapende prosjekter over hele landet som fortsetter den kampen Kim og homobevegelsen starta for mer enn 50 år siden, og som hun aldri slutta å kjempe, avslutter Trettebergstuen.

Se samtlige tildelinger på Kulturdepartementets side:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fem-millioner-kroner-til-markering-av-skeivt-kulturar-2022/id2890804/