Skien kommune utlyser stipender

Skien kommune utlyser ett kunstnerstipend med opphold i Skien og to arbeidsstipender.

I alt utlyses tre stipender – ett kunstnerstipend (artist in residence) med opphold i Skien á kr 175.000,- og to arbeidsstipend á kr 30.000,-. Målgruppen er profesjonelle, skapende kunstnere.

Skien kommune har etablert satsingen Kunstnerbyen Skien som et ledd i å imøtekomme utfordringene regionen har i forhold til å virke tiltrekkende på miljøer og enkeltpersoner, som kan bidra til å revitalisere Skien som en levende kulturby.

Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 165.000,-. Av disse tildeles NOK 135.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder.

Årlig søknadsfrist 31. august.

Tidligere mottakere:
2021: Vicente Mollestad [BO/NO] – billedkunstner
2020: Sidsel Bonde [DK] – billedkunstner
2019: Franz Petter Schmidt – kunsthåndverk
2018: Lerin/Hystad [SE/NO] – billedkunst/musikk
2017: Cecilia Hultman [SE] – billedkunst
2016: Victoria Durnak – tekst/billedkunst
2015: Anna Ihle – billedkunst
2014: Malmfrid H. Hallum – dramatikk/tekst
2013: Mette Karlsvik – tekst
2012: Josefine Lyche – billedkunst
2010-11: Shwan Dler Qaradaki – billedkunst
2009-10: Kate Pendry – dramatikk
2008-09: Samuel Olou – billedkunst
2007-08: Walid al Kubaisi – tekst
2006-07: Jan Christensen – billedkunst

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.

Årlig søknadsfrist 31. august.

Tidligere mottakere:
2020: Stine Gonsholt (billedkunst) og Nina Ossavy (scenekunst)
2019: Birgit Djupedal (komposisjon/musikk) og Ørjan Amundsen (billedkunst)
2018: Charlott M. Utzig (scenekunst) og Fredrik Berberg (billedkunst)
2017: Ingvild Hogstad (scenekunst) og Eduardo Balanza ES
2016: Hedda Hørran (billedkunst) og Thomas Johansson (komposisjon/musikk)
2015: Verena Winkelmann (billedkunst) og Ida Haugen (koreografi/dans)
2014: Aina Villanger (tekst) og Maria Ferguson Rønningen (koreografi/dans)
2013: Terje Evensen (komposisjon/musikk) og Anders Høgli (scenekunst)
2012: Stian Johansen (tekst) og Anders Holen (billedkunst)
2011: Anne Gravir Klykken (musikk) og David Augusto Rios Alomia (billedkunst)
2010: Aleksi Wildhagen (billedkunst) og Anders Lunde (tekst)
2009: Gjerpen teaterforening (Even Bolstad og Carl Henrik Ekblom) (scenekunst) og André Kassen og Sondre Stordalen (komposisjon/musikk)
2008: Ann Mari Aamot (billedkunst) og Aldebaran (scenekunst)
2007: Tuva Gonsholt (kunsthåndverk) og Pål Gusdal Jomås (billedkunst)
2006: Gyrid Axe Øvsteng (dramatikk)

Mer informasjon > https://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen