«Skjebnen til Ukraina og Belarus er nært knyttet sammen»

«Skjebnen til Ukraina og Belarus er nært knyttet sammen», sa Sviatlana Tikhanouskaya og hennes rådgivere på et lukket møte under besøket i Oslo sist uke. Tikhanouskaya leder opposisjonen i Belarus etter å ha deltatt i presidentvalget i 2020 hvor sittende president Alexander Lukasjenko nok en gang erklærte seg som vinner. Dette førte til store protester i landet. Han er en av Putins støttespillere. «Belarus er idag en co-aggressor i krigen i Ukraina, samtidig som et angrep på Ukraina er et angrep på Belarus» ble det sagt.

Tekst: Kristin Hauge, medlem i DnFs internasjonale utvalg

På møtet understreket Tikhanouskaya og hennes rådgivere behovet for å fortsette å holde Belarus på agendaen, «en løsning må inkludere begge land».

Sikkerhetsoppbudet var stort under Tikhanouskayas Oslo-besøk. (Foto: Kristin Hauge)

Representanter for en rekke norske sivilt samfunnsorganisasjoner og den belarussiske diasporaen var invitert av Helsingforskomiteen til en samtale om utviklingen i Belarus og samarbeidet med Norge.

TTikhanouskayas mann har sittet to år i fengsel og har det etter forholdene bra, men behandlingen av politiske fanger generelt i fengslene er svært kritikkverdig, sa hun.

TTikhanouskaya har, trolig etter press fra myndighetene, bodd i Litauen siden hun erklærte at hun ikke godtok valgresultatet og at hun anså seg som vinneren.

Under møtet i Oslo sa Tikhanouskaya at hun hadde merket seg at DnFs Ytringsfrihetspris var blitt tildelt poetene Hanna Komar og Dmitri Strotsev. (Foto: Kristin Hauge)

DnF informerte om samarbeidet med belarussiske skjønnlitterære forfattere som har pågått siden 2017 og vil fortsette.

I 2021 ble DnFs Ytringsfrihetspris tidelt poetene Hanna Komar og Dmitri Strotsev, som også deltok på utdelingsseremonien i Oslo.

«Vi har merket oss denne prisen, en slik pris er veldig viktig for å bidra til å styrke den nasjonale identiteten», sa Tikhanouskaya og hennes rådgivere før de, etter et times møte, hastet videre med livvakter og politieskorte.