Skjebnens ironi

At jeg – som en skjebnens ironi – midt i denne debatten får vite at jeg skal bli tildelt Bokhandelstipendet, må ikke ta fokus bort…

Monica Aasprong lite

At jeg – som en skjebnens ironi – midt i denne debatten får vite at jeg skal bli tildelt Bokhandelstipendet, må ikke ta fokus bort fra den prinsipielle problemstillingen. Kritikken springer ut av min og mange andres mangeårige frustrasjon, og når Oterholm uttaler ’at jeg tar helt feil i at Det litterære råd ikke har sett kvalitetene ved mitt forfatterskap’, så må jeg minne om at Rådet ikke har avsatt en eneste krone av stipendiemidlene til mitt arbeid i det litterære feltet de siste sju årene. Dette handler ikke bare om arbeidsstipendene, men om den totale forvaltningen av stipendpotten. Her får man ikke glemme proporsjonene og perspektivene, og at mange er berørt. Men jeg ser fram til noen måneders arbeidsro. God påske!

Monica Aasprong