Skjønnlitteraturen befinner seg i fantasiens rike

Ja, det er helt grunnleggende forskjeller på skjønnlitteratur og faglitteratur. Den viktigste er at skjønnlitteraturen befinner seg i fantasiens rike, mens faglitteraturen må beskrive det…

brantenberggul

Ja, det er helt grunnleggende forskjeller på skjønnlitteratur og faglitteratur. Den viktigste er at skjønnlitteraturen befinner seg i fantasiens rike, mens faglitteraturen må beskrive det faktiske. Det er himmelvid forskjell på de to øvelser. Men det etiske dilemmaet vil man ikke kunne befri seg fra – uansett om man skriver eventyr eller en doktoravhandling. For ingen – hverken forsker eller poet – kan skrive løsrevet fra seg selv.

Gerd Brantenberg