Skolebibliotekarforeningens litteraturpris til Levi Henriksen

I grunngjevinga står det mellom anna: «Henriksen er kjent for å skrive om livet i bygde-Norge, hvor små og store tema beskrives. Livet skildres på godt…

Levi Henriksen (Foto: Mona Nordøy (Cappelen Damm))

I grunngjevinga står det mellom anna: «Henriksen er kjent for å skrive om livet i bygde-Norge, hvor små og store tema beskrives. Livet skildres på godt og ondt, og dette fører han videre inn i barne- og ungdomsbøkene. Vanskelige tema som skilsmisse og tidlig død behandles på en respektfull og samtidig likefrem måte, noe som gjør bøkene troverdige. Henriksens drevne fortellerstil merkes godt på energien og framdriften i barne- og ungdomsbøkene, noe som gjør at leseren trekkes inn i historiene og ønsker å lese videre. Henriksens bøker er velskrevne, språket er godt og lett å lese.»