Sjekk agentavtalen din!

Flere forlag har tilbudt sine forfattere en «anbefalt agentavtale» som skribentorganisasjonene ikke har vært med på å utforme, og som verken DnF, FF eller NBU anbefaler. Vi vil derfor utforme en egen agentavtale.

Den «anbefalte agentavtalen» var lagt ut på Forleggerforeningens nettsider uten at skribentorganisasjonene hadde blitt opplyst om det. Ved å underskrive avtalen overdrar også forfatter rettigheter som berører forhold i Norge, til agentforlaget. Dette er helt nytt.

Den gamle agentavtalen er sagt opp av Forleggerforeningen.

I en tid der forfattere både kan ha avtaler med agenturer i eget forlag eller spesialiserte agenturer i Norge eller utlandet, ønsker skribentorganisasjonene å bidra til at de avtalene som underskrives har de samme minimumsvilkårene.

Samtidig er vi kjent med at et antall forfattere har underskrevet nye agentavtaler med sine respektive forlag i perioden etter at den gamle agentavtalen ble sagt opp. Dette kan være både den gamle avtalen, eller en såkalt fra forlagshold «anbefalt agentavtale».

De forfatterne som er i tvil om de har underskrevet en avtale som ikke er kollektivt fremforhandlet, kan kontakte oss for en vurdering.

Skribentorganisasjonene vil i løpet av kort tid publisere en anbefalt agentkontrakt som skal kunne benyttes mot norske så vel som utenlandske aktører.