Skriftens kritiske potensial

Litterær Gestaltning er ei toårig forfattarutdanning tilknytt Göteborgs Universitet. Forfattarar som Thomas Marco Blatt, Henning Bergsvåg, Vilde Heggem og Tina Åmodt er nokon av dei…

Litterær Gestaltning er ei toårig forfattarutdanning tilknytt Göteborgs Universitet. Forfattarar som Thomas Marco Blatt, Henning Bergsvåg, Vilde Heggem og Tina Åmodt er nokon av dei som har vore elevar der. Litterær Gestaltning lyser no ut plassar ved eit seminar til hausten. Seminaret blir kalla "Fabrik/ Megaphone", og tar utgangspunkt i tekstar av Juliana Spahr og Leslie Kaplan.

Her er kva LG sjølv seier om kurset:

Tre sammanbundna workshops om skriftens kritiska potential, med Leslie Kaplan, Juliana Spahr och Mette Moestrup (kursledare).
Ansökningsfrist 22 augusti 2011.

FABRIK/MEGAPHONE är en undersökning av skriftens kritiska potential. Maktkritik, metaforkritik, systemkritik, självkritik – vad är kritisk skrift för dig? Finns det ett samband mellan kritik och kris? Hur kommer det kritiska till uttryck i metod och material? Dessa och fler övergripande frågor diskuteras med konkret avstamp i verk av Juliana Spahr och Leslie Kaplan.
Kursinformasjon: http://litterargestaltning.gu.se/pdfs/INFO_FABRIK_MEGAPHONE.pdf
Søknadsskjema: http://litterargestaltning.gu.se/pdfs/APPL_FABRIK_MEGAPHONE.pdf