Skriv for ein som slit med å lesa

Om du er faglitterær forfattar, skjønnlitterær forfattar eller illustratør kan du søkja. Vi ønskjer ein tekstprøve på 5-20 sider. Du kan sjølv bestemma kva du…

en_som_skriver

Om du er faglitterær forfattar, skjønnlitterær forfattar eller illustratør kan du søkja. Vi ønskjer ein tekstprøve på 5-20 sider. Du kan sjølv bestemma kva du vil skriva om, det som er viktig er at teksten din er tilrettelagt. Kort sagt at menneske som slit med å lesa også skal kunna lesa boka. Det er mange som treng litt ekstra hjelp med lesinga, til dømes ungdom og vaksne med dysleksi, leseuvante og nye i Norge.
 
Her finn du meir informasjon til søknaden: http://lesersokerbok.no/stotteordninger/hvordan-soke-skrivestotte/
 
Frist for å søkja er 25. september 2016. Send søknad og obligatorisk tekstprøve til: hbb@lesersokerbok.no eller mv@lesersokerbok.no