Skriv – til forsvar for ytringsfriheten!

  Fra PEN har vi fått følgende oppfordring:    Den 9. oktober 2012 ble den 14 år gamle pakistanske bloggeren Malala Yousafzai skutt på vei…

fjaerpenn

 

Fra PEN har vi fått følgende oppfordring: 
 
Den 9. oktober 2012 ble den 14 år gamle pakistanske bloggeren Malala Yousafzai skutt på vei hjem fra skolen. Hun ble angrepet av Taliban-errorister, fordi hun er kvinnerettighetsaktivist. Hun hadde skrevet i bloggen sin at jenter som bor i Swat-dalen er permanent hindret fra å gå på skolen. 
 
Vi kan ikke lenger være stille.
 
Du kan spørre hvorfor dette angrepet betyr noe for PEN? I tillegg til at vi er mot enhver form for vold, ser vi dette feige angrepet som et angrep på ytringsfriheten. Hvis vi ikke skrev og leste ville vi ikke hatt bøker, diktere, essayister og forfattere, de yrkesgruppene som PEN representerer. Uten leseferdighet utfordres ytringsfriheten.
 
Retten til utdanning er en universell menneskerettighet. Det er en grunnleggende rettighet som fremmer og garanterer en demokratisk utvikling,  basert på konstitusjonelle rettsprinsipper.  Dette er uavhengig av, og ikke basert på eller begrenset av kjønn.
 
Vi må ta klar stilling og si NEI til de som stiller spørsmål ved retten til utdanning eller som ønsker å avskaffe den helt eller delvis.
 
Vi oppfordrer alle til å skrive et dikt, en novelle eller et protestbrev på det språket du bruker litterært. Vi ønsker å samle alle disse protestene på så mange språk som mulig og publisere dem 8. mars 2013, den internasjonale kvinnedagen.  
 
Vennligst send bidrag til: 
info@penclub.at 
eller til
Philo Ikonya, styremedlem, PEN International (philo7626@gmail.com) 
Helmuth A. Niederle, president PEN Østerrike (haniederle@yahoo.com) 
 
Alle forfattere må godta at tekstbidrag kan brukes helt eller delvis i forbindelse med denne PEN Østerrike-kampanjen.