Skrive på Svalbard?

Norsk PEN lyser ut en mulighet til å skrive i en valgfri periode på en til tre måneder på Svalbard i 2021 eller 2022.

Reisekostnader, hybelleilighet, kontor og et tilskudd til opphold dekkes av Artica Svalbard. Det er åpent for søknader nå, og fristen for å søke er 14. desember. 

Prosjektet kan være journalistisk, litterært eller master- eller doktorgradsskriving. Det bør ha en relevans til nordområdene. 

Man trenger ikke være medlem av Norsk PEN eller andre skribentorganisasjoner.

Her er utlysningen, der det både står mer om prosjektet og framgangsmåte: https://norskpen.no/nb_NO/2020/11/20/vil-du-skrive-pa-svalbard-til-neste-ar/