Skrivekonkurranse

Premien er på 50.000 kroner (i tillegg til royalty) og en normalkontrakt for utgivelse.   Fontini er et nyetablert norsk forlag som utgir bøker for…

fontini-300x300

Premien er på 50.000 kroner (i tillegg til royalty) og en normalkontrakt for utgivelse.  

Fontini er et nyetablert norsk forlag som utgir bøker for barn, ungdom og unge voksne. De er et søsterforlag til Font Forlag og hadde sin første utgivelser våren 2014.

Fristen for innsendelse er 1. oktober 2014, men juryen leser manus fortløpende.

Konkurransen er anonym. Du må skrive ditt navn, epostadresse, telefonnummer og tittel på første side, men unngå å bruke eget navn i resten av manus.
Manus behøver ikke være komplett. Forlaget ønsker minst 30 sider +synopsis/prosjektbeskrivelse.

Sendes til: post@fontini.no.  Merk eposten: "Konkurranse" 

Ønskes flere opplysninger kontakt: simon@fontini.no eller lindy@fontini.no

Vinneren offentliggjøres på www.fontini.no senest 1. desember. Andre deltagere med manus som kan være aktuelle for utgivelse vil bli kontaktet.