Skriveopphold i Wien

Les mer her – http://www.resartis.org/en/residencies/list_of_residencies/?id_content=5757 – eller kontakt DnFs administrasjon, som kan formidle kontakt og mer informasjon. 

karlskirche_vienna

Les mer her – http://www.resartis.org/en/residencies/list_of_residencies/?id_content=5757 – eller kontakt DnFs administrasjon, som kan formidle kontakt og mer informasjon.