Skriveopphold på Åland

Fra våre kolleger har vi mottatt følgende:  Artist in Residence Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering välkomnar ansökningar om vistelsestipendium till Eckerö Post- och tullhus samt till…

aaa

Fra våre kolleger har vi mottatt følgende: 

Artist in Residence

Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering välkomnar ansökningar om vistelsestipendium till Eckerö Post- och tullhus samt till Källskär.

Eckerö Post- och tullhus gästbostad finns att sökas senast den 15 januari 2021 kl.16.15.

Gästbostaden består av 2 rum, totalt ca 50 m2 – ett sovrum och ett kombinerat kök/allrum, toalett och dusch. Intill bostadsdelen finns ett arbetsutrymme om ca 35 m2.

Gästbostaden upplåtes till utövande konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden. Vistelse beviljas 1 månad under perioden juni-september 2021, under förutsättning att rådande coronapandemi inte begränsar nyttjandet. Vistelsestipendium söks för hel kalendermånad. Hyran för en månad är 120 € och betalas i förskott.

Ansökan skickas till Ålands kulturdelegation och ska innehålla en arbetsplan samt CV. Ansökan kan göras elektroniskt på svenska eller genom att fylla i och skicka in en ansökan på engelska. Mer information hittar man på länken www.kultur.ax
Källskärs gästbostad finns att sökas senast den 15 januari 2021 kl. 16.15.

Gästbostaden består av en liten stuga om ca 30 m2 som är belägen på skärgårdsön Källskär på Kökar.

Gästbostaden upplåtes till skapande konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden under tiden slutet på maj till september 2021, vistelse beviljas i regel 1 eller 2 veckor, under förutsättning att rådande coronapandemi inte begränsar nyttjandet. Vistelsestipendium söks för hela veckor. Hyran för en vecka är 50 € och betalas i förskott. Ansökan skickas till Ålands kulturdelegation och ska innehålla en arbetsplan samt CV. Ansökan kan göras elektroniskt på svenska eller genom att fylla i och skicka in en ansökan på engelska. Mer information hittar man på länken www.kultur.ax