Skriveopphold på Åland

Fra våre kolleger har vi mottatt følgende:  Ålands landskapsregering erbjuder vistelsestipendier till Eckerö Post- och tullhus gästbostad att sökas senast den 15 januari 2015. Gästbostaden…

eckeropostotullhus

Fra våre kolleger har vi mottatt følgende: 

Ålands landskapsregering erbjuder vistelsestipendier till Eckerö Post- och tullhus gästbostad att sökas senast den 15 januari 2015. Gästbostaden består av 2 rum; totalt ca 50m2: ett sovrum och ett kombinerat arbetsrum/matrum/+pentry, toalett och dusch. Gästbostaden upplåtes i första hand åt utövande konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden. Vistelse beviljas i regel 1månad under perioden maj-september 2015. Vistelsestipendium söks för hel kalendermånad. 

Ansökan görs på särskild blankett som tillsammans med riktlinjer fås från kulturbyrån eller kan hämtas från vår hemsida www.kultur.ax och skickas till Ålands kulturdelegation, PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland.

För närmare information kontakta kulturbyrån tel. +358 (0)18 25 000 eller kulturinfo@regeringen.ax
 
Källskärs gästbostad

Ålands landskapsregering erbjuder vistelsestipendier till Källskärs gästbostad att sökas senast den 15 januari 2015.  Gästbostaden består av en liten stuga om ca 30 m2 som är belägen på skärgårdsön Källskär.

Gästbostaden upplåtes till skapande konstnärer, kulturarbetare och kulturjournalister under tiden maj till september 2014,vistelse beviljas i regel 1 eller 2 veckor under perioden maj-september. Önskar sökande två veckors vistelse ska detta särskilt motiveras. Vistelsestipendium söks för hela veckor.

Ansökan görs på särskild blankett som tillsammans med riktlinjer fås från kulturbyrån eller kan hämtas från vår hemsida www.kultur.ax och skickas till Ålands kulturdelegation, PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland.

För närmare information kontakta kulturbyrån tel. +358 (0)18 25 000 eller kulturinfo@regeringen.ax