Aktuelt

Slaget er tapt – men kampen fortsetter! Her er debatten uke for uke.

Heretter skal et statlig oppnevnt utvalg på fem godta innstillingene til kunstnerorganisasjonene. I DnF har valgkomiteen innstilt medlemmene i Det litterære Råd overfor årsmøtet, som…

heidi_marie_dagsnytt18-1

Heretter skal et statlig oppnevnt utvalg på fem godta innstillingene til kunstnerorganisasjonene. I DnF har valgkomiteen innstilt medlemmene i Det litterære Råd overfor årsmøtet, som har stemt dem inn. Innstillingen og valget skal nå godkjennes av staten, som vil vurdere alle de punktene valgkomiteen er opptatt av: kjønn, målform, alder, bosted, litterært syn, forlagstilknytning. Her følger en gjennomgang av DnFs innspill – og kronikker fra enkeltforfattere – i høstens debatt.

 Torsdag 12. oktober ble Regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Alles fokus var, naturlig nok, rettet mot tallene og budsjettbeløpene.

Men etter hvert som kunstnerorganisasjonene rakk å sette seg inn i detaljene i budsjettforslaget, oppdaget de et dramatisk forslag som ikke hadde noe med økonomi å gjøre: Regjeringen ville overta retten til å oppnevne stipendkomiteer.

19 oktober skrev DnF-leder Heidi Marie Kriznik i en lederartikkel her på DnFs nettsted at «Regjeringen vil frata kunstnerorganisasjonene retten til å oppnevne stipendkomiteer og overlate oppnevningen til et utvalg på fem personer»:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kontroversielt-forslag-om-stipendkomiteene#.Wiv3ZUriaUl  

23. oktober maner Kunstnernettverket til kamp mot forslaget:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/stott-kunstneroppropet#.WivwbUriaUk

24. oktober henstilte Heidi Marie Kriznik og leder Kristine Næss i Det litterære Råd Stortinget til ikke å vedta regjeringens forslag om å frata kunstnerorganisasjonene myndighet til å oppnevne stipendkomiteer. I et innlegg i Klassekampen skrev de: «At kunstnerorganisasjonene ikke selv får oppnevne medlemmene til sine stipendkomiteer gagner verken kunsten, kunstnerne eller staten. Vi vil derfor på henstille til Stortinget om ikke å vedta dette punktet i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/tvert-imot-helleland#.WivwvkriaUk  

26. oktober holdt Kriznik denne appellen under Kunstneroppropets demonstrasjon utenfor Stortinget:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/derfor-er-kunstneroppropet-viktig#.WivwakriaUk

28. oktober svarer Kristine Næss, leder av Det litterære Råd, på  kulturminsterens argumenter i Klassekampen:  

Stipendkomite-debatten fortsetter

Gjennom høsten arbeidet DnF aktivt opp mot kulturpolitikerne. 16. november skrev Kriznik om noen av disse møtene:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/mange-viktige-kulturkamper#.Wiv2X0riaUl

2. november var det høring i Stortinget. På vegne av Forfatterforeningen, Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening holdt Kriznik følgende innlegg under høringen i Stortingets familie- og kulturkomité: 

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/stortingshoring-derfor-protesterer-kunstnerne#.WivwqEriaUk

27. november gikk Heidi Marie Kriznik og leder av Det litterære råd, Kristine Næss, ut mot fremstillingen av saken på NRK Kulturnytt:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/derfor-protesterer-vi-pa-kulturministerens-endring-av-stipendkomiteene#.WivwNkriaUk

Samme dag spør Kunstnernettverket i et innlegg i Dagsavisen om «fem enkeltpersoner utpekt av kulturminister Helleland er bedre skikket til å dele ut stipend enn kunstnerorganisasjonenes demokratisk valgte komiteer?»

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/en-fri-kunst#.WivwVUriaUk  

28. november skriver Mikkel Bugge i Dagsavisen  at «vi har en minister som med stor presisjon vil fjerne en av livsnervene for den norske litteraturen.»  

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/hiv-mannskiten#.WivwM0riaUk

1. desember  skriver Edvard Hoem, Ingvild H. Rishøi, Lars Petter Sveen, Helga Flatland, Carl Frode Tiller og Vigdis Hjorth i en kronikk på NRKs debattforum Ytring at de er bekymret for regjeringens planer om å endre forvaltningen av kunstnerstipendene. «Norsk litteraturpolitikk har vært langsiktig og god. Det handler om fastpris på bøker, innkjøpsordninger, muligheten for et kollektivt avtaleverk, momsfritak, og: Forfatterstipender,» skriver de seks forfatterne. 

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/forfattere-bekymret-kunstnerstipendene#.WivwKUriaUk

Samme dag rykker Endre Lund Eriksen ut i Dagbladet og spør om Ingunn «Pulveheksa» Aamodt  skal sammenlignes og konkurrere mot voksenbokforfattere som Karl Ove Knausgård. «Det er sikkert mulig å finne enkeltpersoner som er like kompetent til å vurdere «Pulverheksa» som «Min Kamp», men det er meningsløst å skulle sammenligne så ulike forfatterskap som Ingunn Aamodt og Karl Ove Knausgårds,» skriver han.

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/sa-na-skal-aamot-og-knausgard-konkurrere-om-stipend-helleland#.WivwLUriaUk

1. desember får kunstnerne full støtte av Dagbladet på lederplass:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/stipendutvalgene-dagbladet-refser-kulturministerens-konspirasjonsteorier#.WivwMEriaUk

Samme kveld medvirker Heidi Marie Kriznik i en debatt med Høyres kulturpolitiske talskvinne Tone Wilhelmsen Trøen om saken i Dagsnytt 18. Spol deg frem til 49.55 for å høre debatten:

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03024017/01-12-2017  

3. desember rykker Per Petterson ut mot kulturministerens forslag. I en kronikk i Aftenposten skriver han at «den kompetansen som Det litterære Råd har bygd opp gjennom mange år, har gjort rådet til et unikt redskap for litteratur-Norge i sin helhet.» Og: « Det litterære Råd er ubestridelig den best kvalifiserte forsamlinga vi har på dette området.»

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/petterson-hva-er-det-vi-snakker-om-nar-vi-snakker-om-stipend#.WivwJ0riaUk

4. desember spør Anne Karin Torheim i en kronikk i Klassekampen: «Kvifor vil kulturminister Helleland ta frå kunstnarane retten til sjølve å velje sine stipendkomitear?  Og kven er det ho meiner er betre skikka til å innstille til Statens kunstnarstipend? Handlar dette om undergraving eller manglande kunnskap om kunstnaranes eigen kompetanse?»

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/undergraving-eller-mangel-pa-innsikt#.WivwJEriaUk

5. desember svarer Kriznik på  kulturministerens innlegg i Aftenposten. «Kulturministeren snakker mot seg sjøl!» skriver Kriznik. «Stikk i strid med statsrådens egen argumentasjon vil Hellelands forslag gi mer detaljstyring og dermed mer makt til et departementsoppnevnt utvalg.»

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/helleland-svarer-men-lytter-hun#.WivwHUriaUk

6. desember har Birger Emanuelsen en kronikk i VG der han skriver at «Helleland ønsker makten til å bestemme hva slags kunst som skapes i Norge. Makten røver hun fra oss alle sammen. Gjennom å frata en fagforening retten til å fordele stipendmidler på en demokratisk og faglig forsvarlig måte.»

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/stipendutvalgene-et-angrep-pa-oss-alle#.WivwG0riaUk

Likevel: 

7. desember trosser Stortinget rådene og advarslene fra kunstnerne og vedtar Hellelands forslag. Men kunstnerorganisasjonene gir ikke opp kampen og begrunner det her:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kunstnerne-tapte-mot-helleland-derfor-kjemper-vi-videre-stipendutvalgene#.WivwFEriaUk

8. desember skriver Kriznik i Dagsavisen at «saker som ikke har noe i budsjettet å gjøre bør ikke komme i budsjettet. Det er lett å tenke at saken om stipendendringene har blitt et forhandlingskort i helt andre budsjettsaker.» 

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/jobbe-kunstnernes-kar#.WivwD0riaUk

Og hun forsikrer at kampen mot det nå vedtatte forslaget ikke er over.